Junsko-julski ispitni rokovi za akademsku 2016/2017. godinu- Odsjek za turski jezik i književnost

1259

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

ISPITNI ROKOVI JUNI/JULI  2017. (nastavni plan i program 2016/2017)

NAZIV PREDMETA 1. TERMIN 2. TERMIN
1. GODINA – DRUGI SEMESTAR
Bosanski, hrvatski, srpski jezik II

doc. dr. Edim Šator

12.6. u 10h 13.7. u 10h
Interpretacija književnog djela

prof. dr. Sanjin Kodrić

16.6. u 10h 30.6. u 10h
Osnove pisanja na turskom jeziku

doc. dr. Kaan Yılmaz

13.6. u 9h 3.7. u 9h
Uvod u proučavanje turskog jezika II

doc. dr. Kaan Yılmaz

14.6. u 11h 4.7. u 9h
Fonetika  doc. dr. Kaan Yılmaz 15.6. u 11h 5.7. u 9h
2. GODINA – ČETVRTI SEMESTAR
Psihologija doc. dr. Vesna Ćorluka-Čerkez 20.6. u 11h 6.7. u 11h
Osmanski turski II  doc. dr. Kaan Yılmaz 15.6. u 13h 3.7. u 11h
Turska historija IV   doc. dr. Faruk Taslidža 19.6. u 10h 10.7. u 10h
Turski jezik IV   doc. dr. Öznur Özdarıcı 16.6. u 11h 30.6. u 11h
IZBORNI PREDMETI
Arapski jezik III 22.6. u 10h 13.7. u 10h
Institucije u osmanskom carstvu

doc. dr. Nurullah Ulutaş

12.6. u 11h 5.7.  u 9h
Interkulturalno razumijevanje i ljudska prava doc. dr. Dijana Gupta 13.6. u 14h 4.7. u 14h
3. GODINA – ŠESTI SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
Divanska književnost IIdoc. dr. Nurullah Ulutaş 12.6. u 13h 6.7. u 13h
Nova turska književnost I

doc. dr. Öznur Özdarıcı

14.6. u 9h 28.6. u 9h
Osmanski turski IV doc. dr. Nurullah Ulutaş 13.6. u 13h 5. 7. u 13h
Turski jezik VI

doc. dr. Öznur Özdarıcı

15.6. u 9h 29.6. u 9h
IZBORNI PREDMETI
Engleski jezik II

doc. dr. Aida Džiho – Šator

16.6. u 12h 30.6. u 12h
Njemački jezik II

doc. dr. Anisa Trbonja – Omanić

23.6. u 10h 7.7. u 10h
Turski dijalekti

doc. dr. Kaan Yılmaz

19.6. u 9h 3.7. u 13h
4. GODINAOSMI SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
Turska i bosanska narodna književnost II doc. dr. Nurullah Ulutaş 14.6. u 13h 4.7. u 13h
Nova turska književnost III

doc. dr. Nurullah Ulutaş

13.6. u 11h 5.7. u 11h
Metodika nastave turskog jezika II

doc. dr. Öznur Özdarıcı

12.6. u 9h 30.6. u 11h
Uvod u tehnike izrade naučnog rada

doc. dr. Edina Solak

29.6. u 11h 13.7. u 11h
IZBORNI PREDMETI
Nova turska književnost IV

doc. dr. Nurullah Ulutaş

16.6. u 13h 6.7. u 9h
Civilizacija SAD

doc. dr. Aida Džiho – Šator

23.6.u 10h 7.7.u 10h
Historija srednjovjekovne civilizacije

doc. dr. Adis Zilić

28.6. u 10h 12.7. u 10h