Januarsko-februarski ispitni rokovi 2017/2018.godine- Odsjek za turski jezik i književnost

1171

Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru

Fakultet humanističkih nauka

Odsjek za turski jezik i književnost

Ispitni rokovi januar/februar 2018.

Prvi ciklus studija

NAZIV PREDMETA           1. TERMIN 2. TERMIN
1.GODINA – PRVI SEMESTAR
Uvod u proučavanje turskog jezika I doc. dr. Gönül Erdem Nas 24.1. u 11 7.2 u 11
Turska historija

doc. dr. Faruk Taslidža

1.2. u 10 15.2. u 10
Uvod u književnost

doc. dr. Irma Marić

23.1. u 10, amfiteatar 6.2. u 10, amfiteatar
Uvod u lingvistiku

prof. dr. Belma Šator

22.1. u 9 5.2. u 9
Bosanski, hrvatski, srpski jezik I

doc. dr. Edim Šator

25.1. u 10 8.2. u 10
2.GODINA – TREĆI SEMESTAR
Turski jezik I

doc. dr. Gönül Erdem Nas

22.1. u 13 5.2 u 13
Turski jezik u upotrebi

doc. dr. Gönül Erdem Nas

24.1 u 11 7.2 u 11
Osmanski turski I

doc. dr. Adnan Kadrić

26.1. u 10 16.2. u 10
Jezičke vježbe

doc. dr. Gönül Erdem Nas

25.1 u 11 8.2 u 11
Pedagogija

doc. dr. Majra Lalić

23.1. u 10 9.2. u 10
3. GODINA – PETI SEMESTAR

 

NAZIV PREDMETA
Divanska književnost I

doc. dr. Lejla Žujo – Marić

29.1. u 10, uč. PA 3 19.2. u 10, uč. PA 3
Teorija prevođenja

prof. dr. Edina Solak

31.1. u 12, amfiteatar 14.2. u 12, amfiteatar
Osmanski turski III

doc. dr. Adnan Kadrić

26.1. u 13 16.2. u 13
Turski jezik V

doc. dr. Gönül Erdem Nas

24.1 u 11 7.2 u 11
IZBORNI PREDMETI
Engleski jezik I

doc. dr. Aida Džiho – Šator

 22.1. u 10, amfiteatar 6.2. u 10, amfiteatar
Njemački jezik I

doc. dr. Anisa Trbonja – Omanić

25.1. u 10, uč. FHN 5 15.2. u 10, uč. FHN 5
Poezija Junus Emrea i Mevlana Dželaludina Rumija

doc. dr. Lejla Žujo – Marić

 

23.1. u 10, uč. PA3 12.2. u 10, uč. PA 3
4. GODINA – SEDMI SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
Turska i bosanska narodna književnost I

doc. dr. Irma Marić

22.1. u 12, uč. PA 3 5.2. u 12, uč. PA 3
Nova turska književnost II

doc. dr. Gönül Erdem Nas

30.1 u 13 13.2 u 13
Historija Republike Turske

prof. dr. Adnan Velagić

29.1. u 11 12.2. u 11
Metodika nastave turskog jezika I doc. dr. Gönül Erdem Nas 23.1. u 13 6.2 u 13
IZBORNI PREDMETI
Prevođenje sa bosanskog, hrvatskog, srpskog na turski jezik prof. dr. Edina Solak 31.1. u 12, amfiteatar 14.2. u 12, amfiteatar
Bh književnost XX stoljeća

prof. dr. Dijana Hadžizukić

27.1. u 10 10.2. u 10
Civilizacija Velike Britanije

doc. dr. Aida Džiho – Šator

 

26.1. u 10 9.2. u 10

 

Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru

Fakultet humanističkih nauka

Odsjek za turski jezik i književnost

Ispitni rokovi januar/februar 2018. za apsolvente i imatrikulante

 

 

 

3. GODINA – PETI SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
Divanska književnost I

doc. dr. Lejla Žujo – Marić

29.1. u 10, uč. PA 3 19.2. u 10, uč. PA 3
Teorija prevođenja

prof. dr. Edina Solak

31.1. u 12, amfiteatar 14.2. u 12, amfiteatar
Osmanski turski III

doc. dr. Adnan Kadrić

26.1. u 13 16.2. u 13
Turski jezik V

doc. dr. Gönül Erdem Nas

24.1 u 11 7.2 u 11
IZBORNI PREDMETI
Engleski jezik I

doc. dr. Aida Džiho – Šator

 22.1. u 10, amfiteatar 6.2. u 10, amfiteatar
Njemački jezik I

doc. dr. Anisa Trbonja – Omanić

25.1. u 10, uč. FHN 5 15.2. u 10, uč. FHN 5
Poezija Junus Emrea i Mevlana Dželaludina Rumija

doc. dr. Lejla Žujo – Marić

23.1. u 10, uč. PA3 12.2. u 10, uč. PA 3
3. GODINA – ŠESTI SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
Divanska književnost II

doc. dr. Lejla Žujo – Marić

2.2. u 10, uč. PA 3 22.2. u 10, uč. PA 3
Nova turska književnost I

doc. dr. Gönül Erdem Nas

23.1 u 11 7.2 u 11
Osmanski turski IV

doc. dr. Adnan Kadrić

27.1. u 13 17.2. u 13
Turski jezik VI

doc. dr. Gönül Erdem Nas

30.1 u 11 20.2 u 11
IZBORNI PREDMETI
Engleski jezik II

doc. dr. Aida Džiho – Šator

Njemački jezik II

doc. dr. Anisa Trbonja – Omanić

1.2. u 10 16.2. u 10
Turski dijalekti

doc. dr. Gönül Erdem Nas

26.1 u 11 13.2 u 13

 

4. GODINA – SEDMI SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
Turska i bosanska narodna književnost I doc. dr. Irma Marić 22.1. u 12, uč. PA 3 5.2. u 12, uč. PA 3
Nova turska književnost II

doc. dr. Gönül Erdem

2.2. u 12 16.2. u 12
Historija Republike Turske

prof. dr. Adnan Velagić

29.1. u 11 12.2. u 11
Metodika nastave turskog jezika I    doc. dr. Gönül Erdem 23.1 u 13 6.2. u 13
IZBORNI PREDMETI
Prevođenje sa bosanskog, hrvatskog, srpskog na turski jezik

prof. dr. Edina Solak

31.1. u 12, amfiteatar 14.2. u 12, amfiteatar
Bh književnost XX stoljeća

prof. dr. Dijana Hadžizukić

27.1. u 10 10.2. u 10
Civilizacija Velike Britanije

doc. dr. Aida Džiho – Šator

26.1. u 10 9.2. u 10
4. GODINAOSMI SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
Turska i bosanska narodna književnost II  doc. dr. Irma Marić 31.1. u 12 14.2. u 12
Nova turska književnost III

doc. dr. Gönül Erdem

24.1 u 11 7.2 u 11
Metodika nastave turskog jezika II      doc. dr. Gönül Erdem 30.1 u 11 13.2 u 11
Uvod u tehnike izrade naučnog rada      prof. dr. Edina Solak 1.2. u 11 15.2. u 11
IZBORNI PREDMETI
Nova turska književnost IV

doc. dr. Gönül Erdem

25.1 u 11 6.2 u 11
Civilizacija SAD

doc. dr. Selma Raljević

2.2. u 10 16.2. u 10
Historija srednjovjekovne civilizacije

doc. dr. Adis Zilić

3.2. u 10 17.2. u 10

 

Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru

Fakultet humanističkih nauka

Odsjek za turski jezik I književnost

Ispitni rokovi januar/februar 2018.

Drugi ciklus studija

 

NAZIV PREDMETA           1. TERMIN 2. TERMIN
1.GODINA – PRVI SEMESTAR
Turski jezik u bibliografiji

doc. dr. Gönül Erdem Nas

24.1 u 13 7.2 u 13
Interpretacija moderne turske poezije i romana

doc. dr. Gönül Erdem Nas

29.1 u 10 12.2 u 10
Književnost osmanskog perioda u BiH

doc. dr. Lejla Žujo – Marić

1.2. u 10, uč. PA 3 22.2. u 10, uč. PA 3
Pismena kultura izražavanja u turskom jeziku

doc. dr. Gönül Erdem Nas

2.2 u 13 23.2. u 13
Usmena kultura izražavanja u turskom jeziku

doc. dr. Gönül Erdem Nas

3.2 u 13 24.2. u 13

 

Izborni predmeti
Tursko – bosanski prevodi / Bosansko – turski prevodi

prof. dr. Edina Solak

31.1. u 12, amfiteatar 14.2. u 12, amfiteatar
Moderna turska književnost u književnoj kritici

doc. dr. Gönül Erdem Nas

30.1 u 11 13.2 u 11
Indoevropska lingvistika

prof. dr. Belma Šator

25.1. u 10 8.2. u 10
Putopisna književnost

doc. dr. Sandina Herić

23.1. u 10 6.2. u 10