Izlet u Stolac

 

Studenti četvrte godine Odsjeka za historiju su u okviru praktične nastave 12.6.2019. posjetili neke od kulturno – historijskih znamenitosti grada Stoca, u pratnji nastavnika doc. dr. Faruka Taslidže i doc. dr. Adisa Zilića.

U prigradskom naselju Ošanjići studenti su imali priliku vidjeti ostatke antičkog grada Daorsona, kamenu sudačku stolicu Miloradovića – Hrabrena, zatim njihovu zadužbinu, pravoslavnu crkvu podignutu 1505. godine.

U okviru jednodnevne posjete predviđena je i realizirana posjeta Carevoj džamiji u centru grada, podignutoj 1519. godine, zatim veliki tvrđavski kompleks, čija osnova datira iz srednjeg vijeka, koji je značajno dograđivan u doba Ali – paše Rizvanbegovića i u Austro – ugarskom periodu, te na kraju lokalitet Begovina.