Dekanski rok

 

 

Uvod u proučavanje turskog jezika I   27.10. u 9

Turska historija 24.10. u 10

Uvod u književnost 26.10. u 13

Uvod u lingvistiku 24.10. u 9

 

Uvod u proučavanje turskog jezika II   27.10. u 9

Osnove pisanja na turskom jeziku   27.10. u 9

Fonetika   27.10. u 9

Interpretacija književnog djela 24.10. u 10

 

 

Turski jezik III   27.10. u 9

Turska historija III 24.10. u 10

Osmanski turski I   27.10. u 9

Balkanska književnost za vrijeme osmanske vladavine   26.10. u 13

 

Turski jezik IV   27.10. u 9

Turska historija IV 24.10. u 10

Osmanski turski II   27.10. u 9

Institucije u Osmanskom carstvu 25.10. u 10

 

 

Turski jezik V   27.10. u 9

Osmanski turski III   27.10. u 9

Divanska književnost I   26.10. u 13

Teorija prevođenja 25.10. u 11

Poezija Junus Emrea i Mevlana Dželaludina Rumija 26.10. u 13

 

Turski jezik VI   27.10. u 9

Osmanski turski IV   27.10. u 9

Divanska književnost II   26.10 u 13

Nova turska književnost I    27.10. u 9

Turski dijalekti    27.10. u 9

 

 

Turska i bosanska narodna književnost I   26.10. u 13

Nova turska književnost II    27.10. u 9

Historija Republike Turske 23.10. u 10

Metodika nastave turskog jezika I   27.10. u 9

Prevođenje sa bosanskog, hrvatskog, srpskog na turski jezik 25.10. u 11

Bh književnost XX stoljeća  26.10. u 13

 

Turska i bosanska narodna književnost II   26.10. u 13

Nova turska književnost III    27.10. u 9

Metodika nastave turskog jezika II   27.10. u 9

Uvod u tehnike izrade naučnog rada 25.10. u 11

Nova turska književnost IV    27.10. u 9

Historija srednjovjekovne civilizacije 25.10. u 10