Dani njemačkog jezika održat će se u Mostaru od 14.5. do 17.5. 2019. u organizaciji Goethe-Instituta BiH, Studija njemačkog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Udruženja profesora njemačkog jezika i književnosti Bosne i Hercegovine (BHDLV)  i ostalih partnerskih organizacija iz Mostara.

Na Fakultetu humanističkih nauka je planiran seminar stručnog usavršavanja za nastavnike/ice osnovnih škola na temu „Lernfortschritte evaluieren“ u srijedu, 15.5.2019. od 10 h do 11:30h.

Za studente Odsjeka za njemački jezik i književnost programom su predviđeni:

prezentacija Goethe-Instituta pod nazivom Deutsch Lehren Lernen u utorak, 14.5. 14:00-15:30  (Filozofski fakultet SUM)

prezentacija DAAD stipendija i radionica na temu Lebenslauf und Motivationsschreiben für Studierende und Abiturienten u srijedu, 15.5., 13:00-14:30h (Filozofski fakultet SUM).

večer njemačkog filma u srijedu, 15.5., 18:00 h (Filozofski fakultet SUM).

U prilogu se nalazi detaljan program Dana njemačkog jezika Mostar 2019.

letak_dani_njemačkog_jezika_mostar_2019