Rezultati ispita iz predmeta Vještine komuniciranja

Položili su: HB170044 HB170009 HB170018   Konsultacije i usmeni ispit održat će se u srijedu, 6. 2. 2019. godine, u 9:00h, u kabinetu profesorice doc.dr. Irme Marić.  

Rezultati ispita iz predmeta Savremeni engleski jezik VI

br. indexa         ocjena HB140167            5 HB170104            6

Rezultati iz predmeta Upravljanje odnosima s javnošću – II ciklus

HM 180 014 – 8 HM 180 031 – 7 Napomena: Ostali studenti nisu položili, upis ocjena je u petak 1.2. u 12h.   Doc.dr. Semina Ajvaz

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA UVOD U NOVINARSTVO

HB170018 – ocjena 7 HB170013 – ocjena 7 HB170028 – ocjena 8 HB170009 – ocjena 8 HB170024 – ocjena 9 HB170044 – ocjena 8 HB170012 – ocjena 7 HB170007 –...

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA METODOLOGIJA NAUČNOG RADA – APSOLVENTI

HM170013 – ocjena 5 Van.prof. Seid Masnica

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA METODOLOGIJA NAUČNOG RADA

HM 180031 – ocjena 9 HM 180014 – ocjena 10 HM 180028 – ocjena 9 HM 180001 – ocjena 8 Van.prof. Seid Masnica

Rezultati iz predmeta Teorija i praksa odnosa s javnošću održanog 23.1.2019.

1.HB 160 104 - 9 2. HB 160 088 - 10 3. HB 160 012 - 8 4. HB 160 009 - 5 5.HB 160 096 - 5 6. HB 160 099 - 5 7.HB 160 065...

Rezultati iz predmeta Izborne kampanje održanog 24.1.2019.

HB 160 065 – 8 HB 160 088 – 10 HB 160 075 – 7 HB 160 032 – 10 HB 160 049 – 7 HB 150 137 – 10 ...

Rezultati iz ispita Brendiranje održanog 24.1.2019.

HB 150043 – 6 HB 150 023 – 10 HB 150 018 – 6 HB 150 001 – 7 HB 150 045 – 7 HB 150 037 – 7 HB...

Nadoknada nastave na II ciklusu Komunikologije

Nadoknada nastave na II ciklusu Komunikologije kod van.prof. Seida Masnice održat će se 18.1. od 10 h u učionici br.2, a nadoknada kod doc.dr. Dijane Gupte održat će se 16 i...

NAJAVE DOGAĐAJA

OBAVIJESTI