Rezultati ispita iz predmeta B, H, S jezik I, održanog 6.7.2017. godine

Rezultati ispita iz B, H, S jezika I, održanog 6.7.2017. godine

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-481/17 od 30.8.2017. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka...

Rezultati ispita iz predmeta B, H, S jezik II, održanog 28.8.2018. godine

Rezultati ispita iz B, H, S jezika II, održanog 28.8.2018. godine

Rezultati ispita iz predmeta Retorika

HB170050 usmeni ispit HB170007  6 HB160096  5 HB160075 usmeni ispit HB150016 7 HB170024 6 HB170012 6 HB170028 usmeni ispit Uvid u radove, usmeni ispit i upis ocjena je u petak, 6.9.2019. godine u 8.30h, u kabinetu profesora.  

Odluke o usvajanju tema i mentora za izradu diplomskih radova na drugom ciklusu studija...

Bosanski jezik i književnost Engleski jezik i književnost Njemački jezik i književnost Historija Komunikologija Turski jezik i književnost

Rezultati ispita iz predmeta Sintaksa I, održanog 15.02.2018. godine

Rezultati ispita iz Sintakse I, održanog 15.02.2018. godine

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA UVOD U NOVINARSTVO

HB170018 – ocjena 7 HB170013 – ocjena 7 HB170028 – ocjena 8 HB170009 – ocjena 8 HB170024 – ocjena 9 HB170044 – ocjena 8 HB170012 – ocjena 7 HB170007 –...

Rezultati ispita od 21.10.17. na Odsjeku za turski jezik i književnost

Farah Velagic 90 (10) OSMANSKI TURSKI IV   FONETİKA Amina Imamovic 51 (6) Amila Merzic 35 (5) Amila Custovic 30 (5)   OSMANSKI TURSKI II Tinjak Sanida 80 (9) Medina Hrnjica 70 (8) Alma Basaric 20 (5) Amina Karic 77 (8)  

Obavijest za student(ic)e II i IV godine Odsjeka za engleski jezik i književnost

Vježbe iz predmeta "Savremeni engleski jezik I" i "Metodika nastave I" (IV godina) te "Komunikacijske vještine I" (II godina) neće biti održane u četvrtak, 17. 10. 2019.   Termin nadoknade propuštenih časova bit će...

Rezultati iz predmeta Komunikacija u multietničkim zajednicama – prva parcijala

HB 160 117 – 5 HB 160 069 – 5 HB 160 030 – 5 doc.dr. Dijana Gupta

NAJAVE DOGAĐAJA

OBAVIJESTI