Nastava iz predmeta Uvod u književnost

Obavještavaju se studenti da će predavanja iz predmeta Uvod u književnost biti održana u subotu, 24. oktobra 2015. godine, s početkom u 10:30h u amfiteatru Fakulteta. Prisustvo nastavi za redovne studente...

Obavještenje za studente odsjeka za engleski jezik i književnost

Obavještavaju se studenti četvrte godine na Odsjeku za engleski jezik i književnost da će se predavanja iz predmeta Savremeni Šekspir kod doc. dr. Selme Raljević održati u srijedu 20.04.2016. godine u...

Obavještenje studentima za dodjelu dekanove nagrade

OBAVJEŠTENJE Obavještavaju se studenti  I i II ciklusa, a na osnovu člana 15. i 16. Pravilnika  o nagradama za studente Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru,  koji su prethodnu godinu studija završili sa...

Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2018/2019.godini

Obavještavaju se studenti da se u prilogu nalaze junsko-julski ispitni rokovi za sve studente I i II ciklusa studija u akademskoj 2018/2019.godini. Predaja prijava za junsko-julski ispitni rok vršit će se od...

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Lejle Mušić

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Lejle Mušić pod naslovom "Kulturalna pozicija žene u međuratnoj bošnjačkoj prozi" održat će se u četvrtak, 20.04.2017. godine u 13:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka. Pristup odbrani...

Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova

OBAVJEŠTENJE OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI NA PRIZNATIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE DA JE FOND ZA STUDENTSKE ZAJMOVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 17.10.2016. GODINE OBJAVIO: JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH ZAJMOVA...

Odbrana završnog rada – Master studij – kandidatkinja Jasmine Pekić

Odbrana završnog rada na II ciklusu studija pod naslovom Obrazovanje nastavnika engleskog jezika u Kantonu 10- nastavnik 21. stoljeća kandidatkinje Jasmine Pekić održat će se u petak, 15.7.2016. godine u 12...

Odbrana doktorske disertacije mr. sc. Iris Memić-Fišić

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Iris Memić-Fišić pod naslovom Učinkovitost i rezultati podučavanja stranog jezika u sistemu elektronskog obrazovanja u odnosu na klasični pristup podučavanju održat će se u petak,...

Odbrana magistarskog rada Nejre Mušić

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Nejra Mušić pod naslovom Kontrastivna analiza prijedloške sintagme u postmodifikaciji imeničke sintagme u savremenom engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, održat će se 08.09.2015. godine u 10:00 sati u...

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Aide Džiho- Šator

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Aide Džiho- Šator pod naslovom Postmoderni književni postupak u odabranim djelima britanske književnosti održat će se u petak, 15.7.2016. godine u 14:00 sati u amfiteatru...

NAJAVE DOGAĐAJA

OBAVIJESTI