Odbrana završnog rada – Master studij – kandidatkinja Elvira Marić

Termin odbrane završnog rada na II ciklusu studija kandidatkinje Elvire Marić pod naslovom Pojava globalnih medija u Bosni i Hercegovini i njihov utjecaj na tradicionalno izvještavanje pomijera se na ponedjeljak, 30.5.2016....

Predavanje kod doc. dr. Lejle Sirbubalo

Predavanja kod doc. dr. Lejle Sirbubalo održat će se u subotu 16.05.2015. u sljedećim terminima: 9:00-10:30 Njemačka književnost III 10:30-12:00 Njemačka književnost V 12:00-13:30 Historijski motivi u književnosti 13:30-15:00 Njemačka književnost VII

Obavještenje za ispit iz predmeta Psihologija kod prof.dr. Jasne Bogdanović-Ćurić

Obavještavaju se svi studenti koji do sada nisu dolazili na termine upisa ocjena ili potpis iz predmeta na kojima je predmetni nastavnik bila prof. Jasna Bogdanović-Čurić da će ovo biti zadnji...

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Dženite Lizde

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Dženite Lizde pod naslovom Kontrastivna analiza bosanaskih/hrvatski/srpskih i engleskih frazema sa sastavnicama glava, vrat i srce održat će se u petak, 14.4.2017. godine u 10:00 satiu amfiteatru...

Januarsko februarski ispitni rokovi 2017/2018.godine- Odsjek za engleski jezik i književnost

JANUARSKO-FEBRUARSKI  ISPITNI ROKOVI   ODSJEK ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  2015/2016 PRVA GODINA – I SEMESTAR- BOLONJA r/b NAZIV PREDMETA DRUGI ROK 1. Morfologija engleskog jezika I Doc.dr. Džemal Špago 22. 1. U 10h 5. 2. U 10h 2 Fonetika i fonologija engleskog jezika Doc. Dr....

NAJAVE DOGAĐAJA

OBAVIJESTI