Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Divanska književnost od 24.6.2019.godine

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Divanska književnost od 24.6.2019.godine HB 160 037 8 HB 160 003 9 HB 160 011 9 HB 160 026 9 HB 160 013 9 HB...

Pomjeranje ispita od utorka, 25.6. 2019. kod doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić

Ispiti iz predmeta Pismeno izražavanje II, Metodika nastave njemačkog jezika I i Teorija prevođenja održat će se u četvrtak, 27.6. u 10 h u učionici Odsjeka za njemački jezik i književnost. Ispit...

Rezultati ispita iz predmeta Južnoslavenska književnost III

Rezultati ispita iz predmeta Južnoslavenska književnost III: Niko nije položio. Konsultacije su u utorak, 25. 6. 2019. godine, u 8.15 u kabinetu profesora. Doc.dr. Irma Marić  

Rezultati ispita iz predmeta Vještine komuniciranja

6. 2019. Rezultati ispita iz predmeta Vještine komuniciranja Položili su: HB 180 017 HB180 007 HB180036 HB180030 HB180 022 HB180025 HB180 024 HB180 023 HB180 001 Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 25.6. u 8.15h, u kabinetu profesorice. Doc.dr. Irma Marić

Rezultati ispita

Rezultati ispita iz Leksikologije njemačkog jezika I (19.6.) Test: HB 130024 - 5/6 Prijevod s bosanskog jezika na njemački jezik: HB 130024 - 5 Prijevod s njemačkog jezika na bosanski jezik: HB 130024 -...

Rezultati ispita iz predmeta Historija srednjovjekovne civilizacije

Ispit održan 17.6. položila je studentica Emira Omanović i dobila ocjenu 9. Upis ocjene je u utorak, 18.6. u 8:30 u kabinetu Odsjeka za historiju. Ostali studenti nisu položili.

Rezultati ispita iz predmeta Historija umjetnosti

Ispit iz predmeta Historija umjetnosti položili su sljedeći studenti: Nihala Bečić (historija) - 9, Vernes Voloder (komunikologija) - 7, Adi Bebanić (komunikologija) - 6. Upis ocjena je u utorak, 18.6. u 8:30 u kabinetu Odsjeka...

Izlet u Stolac studenata četvrte godine Odsjeka za historiju

Izlet u Stolac   Studenti četvrte godine Odsjeka za historiju su u okviru praktične nastave 12.6.2019. posjetili neke od kulturno – historijskih znamenitosti grada Stoca, u pratnji nastavnika doc. dr. Faruka Taslidže i...

Obavijest o dodatnim ispitnim terminima za zimski semestar

Uplatu za dodatni ispitni termin izvršiti na sljedeći žiro račun: 1610200000290710, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, svrha (I ciklus studija) H4131- Polaganje ispita na I ciklusu u...

Rezultati iz Frazeologije (predrok)

Ispit iz Frazeologije (predrok) su položili: S.B. 24/35 sedam (7) HB 160042 22/35 sedam (7) HB 160113  22/35 sedam (7) HB 160062 21/35 sedam (7) HB 160024 18/35 šest (6) Hb 160009 17/35 šest (6) HB 160046 17/35...