Rezultati ispita iz predmeta Semantika engleskog jezika (apsolventski rok)

Rezultati ispita iz predmeta Semantika engleskog jezika (apsolventski rok) Br. indexa         ocjena HB140145            8 HB170103            6 Upis ocjena je u toku današnjeg...

Raspored Odsjeka za bosanski jezik i knjizevnost za zimski semestar 2018 2019

raspored Odsjeka za bosanski jezik i knjizevnost za IV godinu 2018 2019

Raspored casova na Odsjeku za turski jezik i knjizevnost

Raspored Odsjeka za turski jezik i knjizevnost za II godinu 2018 2019 Raspored Odsjeka za turski jezik i knjizevnost za III godinu 2018 2019 Raspored Odsjeka za turski jezik i knjizevnost za IV...

Raspored časova na Odsjeku za komunikologiju

Raspored Odsjeka za komunikologiju za zimski semestar 2018 - 2019

Raspored časova na Odsjeku za engleski jezik i književnost

raspored za I godinu Odsjeka za engleski jezik i knjizevnost ZS 2018 2019 raspored II godina Odsjek za engleski jezik i knjizevnost ZS 2018 2019 raspored III godina - Odsjeka za engleski jezik...

Rezultati ispita iz predmeta Semantika engleskog jezika

Rezultati ispita iz predmeta Semantika engleskog jezika br. indexa         ocjena HB150081            5

Apsolventski rokovi za mjesece oktobar, novembar i decembar 2018.godine

APSOLVENTSKI ISPITNI ROKOVI 2018 odsjek za bosanski jezik i književnost apsolventski rokovi,odsjek za turski jezik i književnost1 Apsolventski rokovi 2018. oktobar novembar i decembar - Odsjek za komunikologiju</ APSOLVENTSKI ISPITNI ROKOVI 2018 odsj.za.njem.jez.i knjiz....

Obavještenje za apsolvente i imatrikulante I i II ciklusa studija za akademsku 2018/2019.godinu

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE i IMATRIKULANTE I CIKLUSA Obavještavaju se studenti, koji su upisani u završnu godinu studija akademske 2017/2018. godine, da izvrše uplatu za upis apsolventskog staža za akademsku 2018/2019. godinu...

Obavještenje za upis studenata II,III,IV godinu i obnovu godine za akademsku 2018/2019.godinu

Upis u II, III i IV godinu studija – studenti koji su stekli uslov za upis u godinu, kao i obnova godine vršit će se u periodu od 26.09.2018. godine do...

Rezultati ispita kod prof.dr. Belma Šator

Rezultati ispita Fonetiku i fonologiju njemačkog jezika su položili: 170-059 - 5/6 Frazeologiju je položio: 170088 - 9 Opću lingvistiku su položili: 150114 - 5/6 160014 - 6 Upis ocjena i uvid u radove u ponedjeljak, 1.10. u 9:30h...