Rezultati pismenog dijela ispita iz Divanske književnosti

Pismeni dio ispita iz predmeta Divanska književnost položili su studenti pod sljedećim brojevima indeksa: HB 160 035  7 HB 160 027  6 HB 160 031  6 Upis ocjena održat će se u utorak, 10.9.2019.godine u...

POSJETA TURISTIČKOJ AGENCIJI FORTUNA TRADE TOURS DMC MOSTAR

Studenti i profesori Odsjeka za njemački jezik i književnost posjetili su 11.6. 2018. turističku agenciju Fortuna Trade Tours DMC u Mostaru. Tom prilikom posjetioci su se upoznali sa razvojem agencije i...

Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2017/2018. – Odsjek za engleski jezik i književnost

raspored za I godinu ljetni semestar (1), engleski raspored za II godinu ljetni semestar, engleski jezik i književnost raspored za III godinu ljetni semestar, engleski raspored za IV godinu ljetni semestar, engleski

Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija, studentica Emina Palata

Odbrana završnog rada na drugom ciklusu studija pod naslovom Mostar u doba namjesništva Ali-paše Rizvanbegovića kandidatkinje Emine Palata održat će se u utorak, 26.12.2017. godine u 13:00 sati u amfiteatru Fakulteta...

Upišite Fakultet humanističkih nauka

Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je reprezentativna nastavno-naučna institucija. Prvi koraci u pravcu osnivanja Fakulteta napravljeni su 1999. godine, kada je formiran Studij za jezike (Odsjek za bosanski...

Obavještenje – rezultati ispita iz predmeta Lingvostilistika

Obavještavaju se studenti da će se usmeni dio ispita i upis ocjena iz predmeta Lingvostilistika održati 29.09.2017. godine u 10:00 sati u prostorijama Dekanata.    

Raspored nastave na odsjeku za Historiju

Akademska 2017/'18. godina Zimski semestar   UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA ODSJEK ZA HISTORIJU sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota 815 - 900     915 - 1000 Historija religija   Doc. dr. Almir Marić   1015 - 1100 Opća historija srednjeg vijeka od V do XI st. doc. dr....

Rezultati ispita iz predmeta Historija civilizacija

HB 170013 - 6 HB 170050 - 7   Upis ocjena je u petak 30.8., u 10 h.

Odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studija za studenticu Ajdinu Bečirspahić

Odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija pod naslovom Utjecaj ličnosti nastavnika na motivaciju učenika u nastavi engleskog jezika kandidatkinje Ajdine Bečirspahić održat će se u srijedu, 30.5.2018. godine u 11:00...