Obavještenje o neradnim danima

Povodom obilježavanja međunarodnog praznika Nove godine, obavještavamo zaposlenike i studente Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, da su neradni dani ponedjeljak, 31.12.2018. godine, utorak, 01. 01. 2019. i srijeda, 02. 01. 2019. godine. Želimo...

Konkurs za izbor dekana

konkurs za dekana - web

Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija za kandidata Samira Ključu

Odbrana Završnog rada na Drugom ciklusu studija pod naslovom: Uloga političke komunikacije u predizbornim kampanjama kandidata Samira Ključe održat će se u petak 21.12.2018.godina u 14:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih...

Odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija za studenticu Vanju Ibrahimović

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija pod naslovom Uloga komunikacije u procesu brendiranja proizvoda studentice Vanje Ibrahimović održat će se u petak 21.12.2018.godine u 13:00 sati u amfiteatru...

odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studija za studenticu Džemila Amelu

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija pod naslovom Primjena modela integrisanog učenja jezika i nastavnog sadržaja u bosanskohercegovačkom obrazovanju studentice Amele Džemila održat će se u četvrtak 20.12.2018.godine u...

Otvaranje izložbe “Heinrich Böll: život i djelo”

Pozivamo Vas na otvaranje izložbe pod nazivom "Heinrich Böll: život i djelo", posvećene životu i djelu Heinricha Bölla. Otvaranje izložbe je u srijedu, 12.12. u 16:30 u Centru za kulturu Mostar.  

Aktivnosti studenata II ciklusa studija na Odsjeku za bosanski jezik i književnost

30. 11. 2018. godine, studentice master studija s Odsjeka za bosanski jezik i književnost (predmet Savremeni pristupi nastavi bosanskog jezika i književnosti), Elma Salihović, Medina Memidžan - Pirija, Emina Letić i...

Obavještenje za studente II godine Odsjeka za engleski jezik i književnost

Obavještenje Obavještavaju se studenti druge godine Odsjeka za engleski jezik i književnost da se odgađa drugi čas iz predmeta Civilizacija VB i SAD, zakazan u petak 30.11.2018., a termin nadoknade je 7.12.2018....

Obavještenje o pomjeranju nastave doc.dr. Aide Džiho-Šator

Obavještenje Nastava iz predmeta Moderna britanska književnost prebacuje se sa 21. 11. na 30. 11. u 12.15h. Doc.dr. Aida Džiho-Šator  

Izmjene u rasporedu nastave kod asist. Inge Kotlo

Izmjene u rasporedu vježbi kod asist. Kotlo Vježbe iz predmeta "Komunikacijske vještine II" (II godina) bit će održane u utorak u 14:15 h u multimedijalnoj učionici. Vježbe iz predmeta "Funkcionalni stilovi" (III godina)...