Konkurs za upis studenata u akademsku 2019/2020. godinu – drugi upisni rok

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1896/19, 101-1896-1/19, 101-1896-2/19 Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje KONKURS za...

Rang lista primljenih kandidata na odsjecima komunikologija, njemački jezik i književnost, turski jezik i...

Odsjek za komunikologiju Odsjek za njemački jezik i književnost Odsjek za turski jezik i književnost Upis primljenih kandidata obavit će se nakon završetka kolektivnog godišnjeg odmora, od 21.8.2019. godine. Više informacija možete pronaći na linku...

Septembarski ispitni rokovi u akademskoj 2018/2019. godini

Obavještavaju se studenti da se u prilogu nalaze septembarski ispitni rokovi za sve studente I i II ciklusa studija u akademskoj 2018/2019.godini. Predaja prijava za septembarski ispitni rok vršit će se od...

Pismeni dio ispita iz predmeta Divanska književnost

Pismeni dio ispita iz predmeta Divanska književnost HB 160 029  10 ________________ HB 160 031   5 HB 160 027   5 HB 160 035   5 Upis ocjena održat će se u utorak, 16.7.2019.u 10h u kabinetu predmetne profesorice....

Obavještenje za upis primljenih kandidata u prvom upisnom roku za akademsku 2019/2020. godinu

Obavještenje za upis primljenih kandidata u prvom upisnom roku za akademsku 2019/2020. godinu Upis u prvu godinu studija (studenti primljeni u prvom upisnom roku) za akademsku 2019/2020. godinu vršit će se od...

Obavještenje o rang-listama za upis kandidata u prvi ciklus studija

Rang-liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta humanističkih nauka, u skladu sa uslovima Konkursa. Upis mogu izvršiti kandidati koji...

Rezultati ispita iz predmeta Pedagogija

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA PEDAGOGIJA FHN

Rezultati ispita iz predmeta Historija civilizacija

HB 170050 - 5 HB 150137 - 6 HB 170009 - 6 HB 170007 - 6 HB 160099 - 8 Upis ocjena je 8.07.2019. u 10 h, u dekanatu Fakulteta.

Rezultati ispita iz predmeta Psihologija

Ocjene studenata - fhn 2019.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija na Univerzitetu...

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101- 1602 /19 i broj:...