Prijave na kurs španskog jezika za sve zainteresovane studente Univerziteta “Džemal Bijedić”

Fakultet humanističkih nauka od ove akademske godine organizuje kurs španskog jezika za sve zainteresovane studente Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Kurs će voditi lektorica iz Španije. Možete se prijaviti na e-mail: fhn@unmo.ba...

Obavijest za upis na II ciklus studija – Master studij

Obavijest za upis na II ciklus studija

Rang liste primljenih kandidata na II ciklus studija

U prilogu su rang liste primljenih kandidata na Odsjeku za historiju, Odsjeku za komunikologiju i Odsjeku za bosanski jezik i književnost. U ponedjeljak će biti objavljene rang liste na Odsjeku za engleski...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Edinu Isanović

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Edinu Isanović Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Javni diskurs bosanskohercegovačkih političara na Općim izborima 2014. godine u...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Adnu Lulić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Adnu Lulić Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Značaj korporativne marke i korporativnog identiteta u kreiranju poslovnog ambijenta...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Džulizarku Mislimi

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Džulizarku Mislimi Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Novohistorijski poetički model u romanima Huseina Bašića studentice...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Adnu Marić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Adnu Marić Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Čitanje majčinstva i unutrašnjeg harema u Crnom mlijeku Elif Şafak...

Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija za kandidatkinju Editu Kevro

Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija za kandidatkinju Editu Kevro Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija na temu: Lingvistička koncepcija Gramatike bosanskoga jezika iz 1890. kandidatkinje Edite Kevro, održat će...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Ramajanu Nazdraić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Ramajanu Nazdraić Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Anglizismen in der Werbesprache. Analyse ausgewählter Werbetexte studentice...

Vrijeme održavanja dodatnog ispitnog roka 02.10.2019. godine

Obavještavaju se studenti koji su prijavili dodatni ispitni rok za srijedu 02.10.2019. godine da će se isti održati u 12:00 sati u kabinetu profesora.