Odsjek za Turski jezik i književnost – dodatni rok, juli 2017. godine

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST DOPUNSKI ISPITNI ROK ZA PREDMETE IZ ZIMSKOG SEMESTRA, JULI 2017   NAZIV PREDMETA           1. TERMIN 2. TERMIN 1.GODINA – PRVI SEMESTAR Uvod u proučavanje turskog jezika Idoc. dr. Kaan Yılmaz 3.7. u...

Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2016/2017. godini – Odsjek za historiju

   JUNSKO - JULSKI ISPITNI ROKOVI – od 12. 6. do 15. 7. 2017. ŠKOLSKA GODINA 2016. / 17.   ODSJEK HISTORIJA (DRUGI- LJETNI  SEMESTAR) Predmet Prvi rok Drugi rok OBAVEZNI PREDMETI 1. Opća historija starog vijeka  II Doc. dr....

Odsjek za komunikologiju – dodatni rok – zimski semestar, juli 2017. godine

  UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU   Julski ispitni rokovi za akademsku 2016/2017. godinu I ROK I GODINA ECTS datum vrijeme sala PREDAVAČ Engleski jezik I 5 12.07 u12h - doc. dr.Aida Džiho Šator Bosanski, Hrvatski, Srpski I 5 doc. dr. Edim Šator Opća komunikologija 8 3.7. u 10h broj...

Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija za kandidata Samira Ključu

Odbrana Završnog rada na Drugom ciklusu studija pod naslovom: Uloga političke komunikacije u predizbornim kampanjama kandidata Samira Ključe održat će se u petak 21.12.2018.godina u 14:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih...

Anketa – Studij Medijska lingvistika

Dragi studenti i oni koji to žele postati, budući da imamo u pripremi master studij iz Medijske lingvistike, pred vama je kratka anketa preko koje želimo dobiti vaš feedback. Vaše mišljenje...

odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studija za studenticu Džemila Amelu

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija pod naslovom Primjena modela integrisanog učenja jezika i nastavnog sadržaja u bosanskohercegovačkom obrazovanju studentice Amele Džemila održat će se u četvrtak 20.12.2018.godine u...

obavještenje za ovjeru zimskog semestra i prijavu ispita za januarsko-februarski ispitni rok 2017/2018.godine

Ovjera zimskog semestra za sve studente I i II ciklusa u akademskoj 2017/2018. godini Obavještavaju se svi studenti upisani u akademsko2017/2018. godini da su dužni u periodu od 15.01.2018. do 19.01.2018....

Promocija 17. broja “Hercegovine” – časopisa za kulturno i historijsko naslijeđe

Povodom obilježavanja 69. godišnjice postojanja i rada Muzeja Hercegovine Mostar danas će se u 12h u Ćorovića kući promovirati 17. broj "Hercegovine" - časopis za kulturno i historijsko naslijeđe, čiji su rad...

Odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija za studenta Semira Salihovića

Odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija pod naslovom Uloga i značaj poruka Međureligijskog vijeća na kreiranje suživota u Bosni i Hercegovini kandidata Semira Salihovića održat će se u petak, 18.5.2018....

Konkurs za izbor dekana

konkurs za dekana - web