Start Istaknuto

Istaknuto

Istaknuti članci

Obavještenje za upis primljenih kandidata u prvom upisnom roku za akademsku 2019/2020. godinu

Obavještenje za upis primljenih kandidata u prvom upisnom roku za akademsku 2019/2020. godinu Upis u prvu godinu studija (studenti primljeni u prvom upisnom roku) za akademsku 2019/2020. godinu vršit će se od...

Obavještenje o rang-listama za upis kandidata u prvi ciklus studija

Rang-liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta humanističkih nauka, u skladu sa uslovima Konkursa. Upis mogu izvršiti kandidati koji...

Rezultati ispita iz predmeta Pedagogija

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA PEDAGOGIJA FHN

Rezultati ispita iz predmeta Historija civilizacija

HB 170050 - 5 HB 150137 - 6 HB 170009 - 6 HB 170007 - 6 HB 160099 - 8 Upis ocjena je 8.07.2019. u 10 h, u dekanatu Fakulteta.

Rezultati ispita iz predmeta Psihologija

Ocjene studenata - fhn 2019.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija na Univerzitetu...

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101- 1602 /19 i broj:...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija na Univerzitetu...

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101- 1602 /19 i broj:...

Posjeta dr. Schieracka i g. Petkea Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru

U ponedjeljak, 17. 6. 2019. godine kabinet rektora, prof. dr. Elvira Zlomušice, službeno su posjetili uvaženi gosti - dr. Michael Schierack, poslanik u Parlamentu pokrajine Brandenburg u Njemačkoj i profesor na...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija na Univerzitetu...

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101- 1602 /19 i broj:...

Konkurs za izbor dekana

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-332/19 od 13.06.2019. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka...