Start Istaknuto

Istaknuto

Istaknuti članci

Rang liste primljenih kandidata na II ciklus studija

U prilogu su rang liste primljenih kandidata na Odsjeku za historiju, Odsjeku za komunikologiju i Odsjeku za bosanski jezik i književnost. U ponedjeljak će biti objavljene rang liste na Odsjeku za engleski...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Edinu Isanović

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Edinu Isanović Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Javni diskurs bosanskohercegovačkih političara na Općim izborima 2014. godine u...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Adnu Lulić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Adnu Lulić Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Značaj korporativne marke i korporativnog identiteta u kreiranju poslovnog ambijenta...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Džulizarku Mislimi

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Džulizarku Mislimi Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Novohistorijski poetički model u romanima Huseina Bašića studentice...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Adnu Marić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Adnu Marić Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Čitanje majčinstva i unutrašnjeg harema u Crnom mlijeku Elif Şafak...

Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija za kandidatkinju Editu Kevro

Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija za kandidatkinju Editu Kevro Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija na temu: Lingvistička koncepcija Gramatike bosanskoga jezika iz 1890. kandidatkinje Edite Kevro, održat će...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Ramajanu Nazdraić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Ramajanu Nazdraić Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Anglizismen in der Werbesprache. Analyse ausgewählter Werbetexte studentice...

Vrijeme održavanja dodatnog ispitnog roka 02.10.2019. godine

Obavještavaju se studenti koji su prijavili dodatni ispitni rok za srijedu 02.10.2019. godine da će se isti održati u 12:00 sati u kabinetu profesora.

Raspored nastave na I ciklusu studija u akademskoj 2019/2020. (zimski semestar)

Odsjek za bosanski jezik i književnost Odsjek za bosanski jezik i književnost, četvrta godina, 2019-2020, zimski semestar Odsjek za historiju/ Studijski program Historija i međunarodni odnosi Historija i međunarodni odnosi, prva godina, 2019-2020, zimski...

Dodatni ispitni rok za sve studente Fakulteta humanističkih nauka

Dodatni ispitni rok za sve studente Fakulteta humanističkih nauka Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija da je na sjednici Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru održanoj 26.09.2019. godine...