ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

APSOLVENTSKI ROKOVI NOVEMBAR I DECEMBAR  2017.

 

 

3. GODINA – PETI SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
Divanska književnost I

doc. dr. Lejla Žujo – Marić

10.11. u 13, uč.1 22.12. u 13, uč.1.
Teorija prevođenja

prof. dr. Edina Solak

15.11. u 12:30 13.12. u 12:30
Osmanski turski III

doc. dr. Gӧnül Erdem

6.11. u 12 4.12. u 12
Turski jezik V

doc. dr. Gӧnül Erdem

7.11. u 12 5.12. u 12
IZBORNI PREDMETI
Engleski jezik I

doc. dr. Aida Džiho – Šator

Njemački jezik I

doc. dr. Anisa Trbonja – Omanić

10.11. u 10 8.12. u 10
Poezija Junus Emrea i Mevlana Dželaludina Rumija

doc. dr. Lejla Žujo – Marić

20.11. u 13:30, uč.PA 3 18.12. u 13:30, uč.PA 3
3. GODINA – ŠESTI SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
Divanska književnost II

doc. dr. Lejla Žujo – Marić

17.11. u 13 13.12. u 13
Nova turska književnost I

doc. dr. Gӧnül Erdem

8.11. u12 6.12. u 12
Osmanski turski IV

doc. dr. Gӧnül Erdem

9.11. u 12 7.12. u 12
Turski jezik VI

doc. dr. Gӧnül Erdem

10.11. u 12 8.12. u 12
IZBORNI PREDMETI
Engleski jezik II

doc. dr. Aida Džiho – Šator

Njemački jezik II

doc. dr. Anisa Trbonja – Omanić

18.11. u 10 15.12. u 10
Turski dijalekti

doc. dr. Gӧnül Erdem

13.11. u 12 11.12. u 12

 

4. GODINA – SEDMI SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
Turska i bosanska narodna književnost I

doc. dr. Irma Marić

17.11. u 11 22.12. u 11
Nova turska književnost II

doc. dr. Gӧnül Erdem

6.11. u 12 4.12. u 12
Historija Republike Turske

prof. dr. Adnan Velagić

22.11. u 9:30 20.12. u 9:30
Metodika nastave turskog jezika I    doc. dr. Gӧnül Erdem 7.11. u 12 5.12. u 12
IZBORNI PREDMETI
Prevođenje sa bosanskog, hrvatskog, srpskog na turski jezik      prof. dr. Edina Solak 15.11. u 12:30 13.12. u 12:30
Bh književnost XX stoljeća

Prof.dr.Dijana Hadžizukić

8.11. u 10 6.12. u 10
Civilizacija Velike Britanije

doc. dr. Aida Džiho – Šator

 
4. GODINA – OSMI SEMESTAR
NAZIV PREDMETA
Turska i bosanska narodna književnost II

doc. dr. Irma Marić

24.11. u 11 29.12. u 11
Nova turska književnost III

doc. dr. Gӧnül Erdem

9.11. u 12 7.12. u 12
Metodika nastave turskog jezika II      doc. dr. Gӧnül Erdem 10.11. u 12 8.12. u 12
Uvod u tehnike izrade naučnog rada      prof. dr. Edina Solak 16.11. u 12:30 14.12. u 12:30
IZBORNI PREDMETI
Nova turska književnost IV

doc. dr. Gӧnül Erdem

13.11. u 12 11.12. u 12
Civilizacija SAD

doc. dr. Aida Džiho – Šator

Historija srednjovjekovne civilizacije

doc. dr. Adis Zilić

3.11. u 10 15.12. u 10