Apsolventski rokovi za mjesec oktobar i novembar 2017. godine – odsjek za Komunikologiju

828

ODSJEK  KOMUNIKOLOGIJA

APSOLVENTSKI ROKOVI – OKTOBAR I NOVEMBAR 2017.

RB 3.GODINA – PETI SEMESTAR PREDAVAČ OKTOBAR 2017. NOVEMBAR 2017.
1. Metodologija doc.dr. Seid Masnica 19.10. u 10h 03.11. u 10h
2. Pravo i obaveze medija doc.dr. Amer Džihana 16.10. u 11h 06.11. u 11h
3. Teorija i praksa odnosa sa javnošću doc.dr. Seid Masnica 17.10. u 10h 07.11. u 10h
4. Osnove ekonomije prof.dr. Adil Trgo  25.10. u 09h  22.11. u 09h
5. Njemački jezik I doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić 20.10. u 10h  10.11. u 10h
6. Pedagogija prof.dr. Husejn Musić  17.10. u 14h
7. Savremena reklama doc.dr. Seid Masnica 18.10. u 10h 2.11. u 10h
  3. GODINA – ŠESTI SEMESTAR
1. Izborne kampanje doc.dr. Seid Masnica 23.10. u 10h 09.11. u 10h
2. Poslovno komuniciranje doc.dr. Seid Masnica 26.10. u 10h 03.11. u 10h
3. Političko komuniciranje doc.dr. Seid Masnica 19.10. u 10h 10.11. u 10h
4. Online mediji doc.dr. Amer Džihana 30.10. u 11h 06.11. u 11h
5. Njemački jezik II doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić 27.10 u 10h  17.11. u 10h
6. Medijski marketing doc.dr. Seid Masnica 23.10. u 11h 17.11.2017.
7. Kreacija imidža doc.dr. Dijana Gupta 24.10. u 11h 14.11. u 11h
8. Agencijsko novinarstvo doc.dr. Dijana Gupta 25.10. u 11h 15.11 u 11h
  4.GODINA – SEDMI SEMESTAR
1. Oglašavanje doc.dr. Semina Ajvaz 17.10. u 10h 08.11. u 10h
2. Komuniciranje savremenih kompanija doc.dr. Seid Masnica 25.10 u 10h 10.11. u 10h
3. Menadžment mas medija doc.dr. Dijana Gupta 24.10. u 11h 21.11 u 11h
4. Mediji i javnost doc.dr. Amer Džihana 16.10. u 11h 16.11. u 11h
5. Historija religija prof.dr. Senaid Hadžić  28.10. u 12h  02.12. u 12h
6. Njemački jezik III doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić 30.10. u 10h  24.11. u 10h
7. Historija  umjetnosti prof.dr. Senaid Hadžić  28.10. u 12h  02.12. u 12h
  4. GODINA – OSMI SEMESTAR
8. Globalizacija komuniciranja doc.dr. Seid Masnica 20.10. u 10h 17.11. u 10h
9. Praktično komuniciranje doc.dr. Seid Masnica 18.10. u 10h 30.11. u 10h