apsolventski rokovi – mjesec decembar 2017.godine – odsjek za komunikologiju

803

ODSJEK  KOMUNIKOLOGIJA

APSOLVENTSKI ROKOVI – DECEMBAR 2017.

RB 3.GODINA – PETI SEMESTAR PREDAVAČ NOVEMBAR 2017.
1. Metodologija doc.dr. Seid Masnica 01.12. u 10h
2. Pravo i obaveze medija doc.dr. Amer Džihana 06.12. u 11h
3. Teorija i praksa odnosa sa javnošću doc.dr. Seid Masnica 11.12. u 10h
4. Osnove ekonomije prof.dr. Adil Trgo 20.12. u 9h
5. Njemački jezik I doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić 08.12. u 10h
6. Pedagogija prof.dr. Husejn Musić 19.12. u 14h
7. Savremena reklama doc.dr. Seid Masnica 13.12. u 10h
  3. GODINA – ŠESTI SEMESTAR
1. Izborne kampanje doc.dr. Seid Masnica 14.12. u 10h
2. Poslovno komuniciranje doc.dr. Seid Masnica 28.12. u 10h
3. Političko komuniciranje doc.dr. Seid Masnica 18.12. u 10h
4. Online mediji 27.12. u 10h
5. Njemački jezik II doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić 15.12. u 10h
6. Medijski marketing doc.dr. Seid Masnica 16.12. u 10h
7. Kreacija imidža doc.dr. Dijana Gupta 25.12. u 11h
8. Agencijsko novinarstvo doc.dr. Dijana Gupta 26.12. u 10h
  4.GODINA – SEDMI SEMESTAR
1. Oglašavanje doc.dr. Semina Ajvaz 12.12. u 10h
2. Komuniciranje savremenih kompanija doc.dr. Seid Masnica 21.12. u 10h
3. Menadžment mas medija doc.dr. Semina Ajvaz 04.12. u 10h
4. Mediji i javnost doc.dr. Semina Ajvaz 19.12. u 11h
5. Historija religija prof.dr. Senaid Hadžić 02.12. u 12h
6. Njemački jezik III doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić 22.12. u 10h
7. Historija  umjetnosti prof.dr. Senaid Hadžić 02.12. u 12h
  4. GODINA – OSMI SEMESTAR
8. Globalizacija komuniciranja doc.dr. Seid Masnica 07.12. u 10h
9. Praktično komuniciranje doc.dr. Semina Ajvaz 05.12. u 10h