6. internacionalni studentski simpozij

Fakultet za edukaciju i humanističke nauke Internacionalnog Burč univerziteta organizuje

6. internacionalni studentski simpozij 11. aprila 2019. u Sarajevu.

Pozivaju se svi zainteresovani studenti da dostave sažetke i postere iz različitih naučnih polja koji se mogu prezentovati na engleskom, njemačkom, bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

Rok prijave je 1. april. symposium 2019 poster BOS

Više informacija na linku: http://studentsymposium.ibu.edu.ba/