OBAVIJESTI

Rezultati ispita iz Uvoda u književnost (16.9.2019. godine)

Rezultati ispita iz Uvoda u književnost (16.9.2019. godine) Pismeni ispit iz Uvoda u književnost položili su studenti s brojem indeksa: HB180009 HB180021 HB180038 HB170043 Usmeni ispit održat će se u četvrtak, 19.9.2019. godine...

Rezultati iz ispita Brendiranje, Izborne kampanje i Teorija i praksa odnosa s javnošću

Brendiranje (17.9.2019.) HB 150 047 – 5 HB 150 128 - 5 HB 150 038 – 5 Izborne kampanje (16.9.2019.) HB 160 117 – 5 Teorija i praksa odnosa s javnošću (17.9.2019.) HM...

Rezultati ispita iz Psihologije održan 12.9. 2019. godine

Rezultati - Psihologija fhn - 12.9.2019. (1)

Rezultati ispita iz predmeta Historija civilizacija

HB 160004 - 5 HB 160034 - 6   Upis ocjena je 13.9. u 10 h u dekanatu Fakulteta.

Rezultati iz Frazeologije (izborni predmet)

Rezultati iz Frazeologije (izborni predmet) Ocjene pismenog dijela ispita: HB 150137 - 17/25 -sedam (7) HB160034 - 16,75/25 - sedam (7) HB160014 - 15,5 /25 - šest (6) HB150127 - 15/25 - šest (6) HB180056 - uvjetno...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-429/19 od 04.09.2019. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Anelu Alijašević

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Anelu Alijašević Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Elemente des Volksglaubens in der deutschsprachingen Literatur während der Okkupation...

Rezultati pismenog dijela ispita iz Divanske književnosti

Pismeni dio ispita iz predmeta Divanska književnost položili su studenti pod sljedećim brojevima indeksa: HB 160 035  7 HB 160 027  6 HB 160 031  6 Upis ocjena održat će se u utorak, 10.9.2019.godine u...

Konkurs za upis studenata u akademsku 2019/2020. godinu – drugi upisni rok

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1896/19, 101-1896-1/19, 101-1896-2/19 Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, objavljuje KONKURS za...

Rezultati ispita iz predmeta Turska i bosanska narodna književnost II

HB150017 - usmeni ispit HB150059 - usmeni ispit HB150016 - usmeni ispit Usmeni ispit je u utorak, 10.9.2019. godine, u 9h, u kabinetu profesora.