OBAVIJESTI

Konkurs za upis studenata u akademsku 2019/2020. godinu – drugi upisni rok

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1896/19, 101-1896-1/19, 101-1896-2/19 Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje KONKURS za...

Rang lista primljenih kandidata na odsjecima komunikologija, njemački jezik i književnost, turski jezik i...

Odsjek za komunikologiju Odsjek za njemački jezik i književnost Odsjek za turski jezik i književnost Upis primljenih kandidata obavit će se nakon završetka kolektivnog godišnjeg odmora, od 21.8.2019. godine. Više informacija možete pronaći na linku...

Rezultati iz predmeta Krizno komuniciranje

1. HB 160 023 - 10 2.HB 160 012 - 10 3. HB 160 096 - 8 4.HB 150 130 - 8 5. HB 160 075 - 9 6.HB 160 081 - 8 7. HB 150 018...

Septembarski ispitni rokovi u akademskoj 2018/2019. godini

Obavještavaju se studenti da se u prilogu nalaze septembarski ispitni rokovi za sve studente I i II ciklusa studija u akademskoj 2018/2019.godini. Predaja prijava za septembarski ispitni rok vršit će se od...

Rezultati iz Frazeologije (15.7.)

Rezultati iz predmeta Frazeologija Ispit je položio student HB160045 (6-). Uvid u radove i upis ocjena je u srijedu, 17.7., u 10h u kabinetu nastavnika. Doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić    

Pismeni dio ispita iz predmeta Divanska književnost

Pismeni dio ispita iz predmeta Divanska književnost HB 160 029  10 ________________ HB 160 031   5 HB 160 027   5 HB 160 035   5 Upis ocjena održat će se u utorak, 16.7.2019.u 10h u kabinetu predmetne profesorice....

Rezultati ispita iz predmeta Turska i bosanska narodna književnost II

Položili su: HB150060  9 HB160013  8 HB160027  6/7 HB160031  6 HB140010  5/6   Usmeni ispit i upis ocjena će se održati u utorak, 16. 7. 2019. godine u 10h, u kabinetu profesora. U istom terminu su konsultacije i...

Obavještenje za upis primljenih kandidata u prvom upisnom roku za akademsku 2019/2020. godinu

Obavještenje za upis primljenih kandidata u prvom upisnom roku za akademsku 2019/2020. godinu Upis u prvu godinu studija (studenti primljeni u prvom upisnom roku) za akademsku 2019/2020. godinu vršit će se od...

Obavještenje o rang-listama za upis kandidata u prvi ciklus studija

Rang-liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta humanističkih nauka, u skladu sa uslovima Konkursa. Upis mogu izvršiti kandidati koji...

Rezultati ispita iz predmeta Južnoslavenska književnost III

Položili: HB120101  6 Usmeni ispit će se održati u petak, 12. 7. 2019. godine, u 9h, u kabinetu Odsjeka za bosanski jezik i književnost. doc. dr. Irma Marić