OBAVIJESTI

Obavijest za student(ic)e II i IV godine Odsjeka za engleski jezik i književnost

Vježbe iz predmeta "Savremeni engleski jezik I" i "Metodika nastave I" (IV godina) te "Komunikacijske vještine I" (II godina) neće biti održane u četvrtak, 17. 10. 2019.   Termin nadoknade propuštenih časova bit će...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Ramajanu Nazdraić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Ramajanu Nazdraić Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Anglizismen in der Werbesprache. Analyse ausgewählter Werbetexte studentice...

Sedmica međunarodne saradnje

Sedmica međunarodne saradnje Od 14. do 18. 10. 2019 godine, Kancelarija za međunarodnu saradnje će organizovati niz događaja u cilju promocije međunarodne saradnje i mobilnosti. U utorak, 15.10. u amfiteatru Mašinskog fakulteta od...

Rezultati ispita iz predmeta Izborne kampanje – Dekanski rok – 2.10.2019.

1. HB 160 098 - pet (5)   Doc.dr.sc. Semina Ajvaz

Vrijeme održavanja dodatnog ispitnog roka 02.10.2019. godine

Obavještavaju se studenti koji su prijavili dodatni ispitni rok za srijedu 02.10.2019. godine da će se isti održati u 12:00 sati u kabinetu profesora.

Raspored nastave na I ciklusu studija u akademskoj 2019/2020. (zimski semestar)

Odsjek za bosanski jezik i književnost Odsjek za bosanski jezik i književnost. četvrta godina, 2019-2020, zimski semestar Odsjek za historiju/ Studijski program Historija i međunarodni odnosi Historija i međunarodni odnosi, prva godina, 2019-2020, zimski...

Dodatni ispitni rok za sve studente Fakulteta humanističkih nauka

Dodatni ispitni rok za sve studente Fakulteta humanističkih nauka Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija da je na sjednici Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru održanoj 26.09.2019. godine...

Brucoški sat – utorak 01.10.2019. godine u 11:00 sati

Obavještavaju se studenti prvi put upisani u I (prvu) godinu studija u akademskoj 2019/2020. godini da će se manifestacija "Brucoški sat" održati u utorak 01.10.2019. godine sa početkom u 11:00 sati,...

Rang lista primljenih kandidata na Prvom ciklusu studija na Odsjecima za engleski jezik i...

Rang lista-Odsjek za engleski jezik i književnost Rang lista- Historija i međunarodni odnosi Rang lista-Odsjek za komunikologiju Rang lista-Odsjek za turski jezik i književnost Obavještenje za upis primljenih kandidata na I ciklus studija u drugom...