OBAVIJESTI

Odgoda odbrane završnog rada kandidatkinje Aide Droce

Odbrana završnog rada na II ciklusu studija na temu Pitanje identiteta u odabranim romanima Huseina Bašića koja je bila predviđena za 30.03.2020. odgođena do daljneg. Novi termin odbrane će biti naknadno zakazan, nakon što se steknu...

Usvojene teme za izradu završnih i diplomskih radova na Fakultetu humanističkih nauka

Odluka o usvajanju tema i predmetnih nastavnika-mentor aza izradu diplomskih radova na II ciklusu studija Odluka o usvajanju tema i predmetnih nastavnika-mentora za izradu završnih radova na I ciklusu studija Odluka o dopuni...

Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija za kandidatkinju Aidu Droce

Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija za kandidatkinju Aidu Droce Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija na temu: Pitanje identiteta u odabranim romanima Huseina Bašića kandidatkinje Aide Droce, održat će...

Realizacija nastavnog procesa u toku trajanja Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne...

U Sali za sastanke u rektoratu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 16.3.2020. godine sa početkom u 9:00 sati je održan radni sastanak povodom realizacije nastavnog procesa u toku trajanja Naredbe Kriznog...

Obavještenje za odbrane završnih i diplomskih radova

Obavještavaju se svi studenti koji će u naredne dvije sedmice braniti završni ili diplomski rad da će odbrana biti održana samo u prisustvu komisije i kandidata.   Dekanat

Obavještenje za apsolventske rokove

Zbog novonostale situacije apsolventski rokovi se odgađaju do daljneg. Isti će biti održani kada se za to steknu uvjeti.   Dekanat

KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-173/20 od 12.03.2020. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka...

Informacija o obustavi nastavnog procesa

U skladu s Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, obustavlja se nastavni proces od petka, 13.03.2020. godine u svim osnovnim, srednjim i visokoškolskim ustanovama, kao i rad dječijih vrtića na period...

Raspored nastave za ljetni semestar 2020. godine

Historija i međunarodni odnosi I godina, ljetni semestar 2020. Historija i međunarodni odnosi II godina, ljetni semestar 2020. Odsjek za historiju, IV godina, ljetni semestar 2020. Historija BiH, II ciklus studija, ljetni semestar...

Rezultati ispita iz predmeta Vještine komuniciranja (II godina Odsjeka za komunikologiju)

Pismeni dio ispita iz predmeta Vještine komuniciranja (II godina Odsjeka za komunikologiju) niko nije položio. Konsultacije su u četvrtak, 30.1.2020. godine u 12h, u Sali za sastanke. Doc.dr. Irma Marić