Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Svjetska književnost III – druga polovina XX vijeka

55

Pismeni dio ispita niko nije položio.