Pismeni dio ispita položio je student pod brojem indeksa

HB 140 194

Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 6.9.2017. godine u 12h. U istom terminu zainteresirani studenti mogu na uvid dobiti svoje pismene radove.