Rezultati:

Opća lingvistika (I) od 05. 02. 2018.

Položili su:

Mirsada Ždralović 10 (integralno)

Mirela Mumunivić 9/10 (2.parcijala)

Selma Brajlović 5/6 (1. parcijala)

Azra Drljević 6- (1. parcijala)

Faris Prguda 6 (integralno)

Amar Čelebić 6/7 (1. parcijala)

Maja Čizmić 5/6 (integralno)

Amela Ljevo 8- (2. parcijala)

Minela Šarić Gološ 8 (integralno)

Uvid u radove i upis ocjena u srijedu, 7. 2. u 11h.

prof.dr. Belma Šator