Rezultati ispita iz predmeta Komunikacijske vještine I

br indexa konačna ocjena
HB160014 7
HB160021 10
HB160073 7
HB150063 6
HB160085 5
HB160005 9
HB160121 5
HB160083 8
HB160039 8
HB160082 7*
HB160046 7
HB160094 8
HB160045 7
HB160024 6
HB160042 7
HB160113 8
HB160092 6
HB160114 5
 M. Ö. 6
HB170100 5

 

*fali prijava

Upis ocjena je sutra, 31.1. u 10h. Svi studenti mogu doći na uvid rada.