Rezultati ispita iz predmeta Historija religija

478

Ispit iz predmeta Historija religija položili su sljedeći studenti:

  1. HB 140035 – 6
  2. HB 140085 – 6
  3. HB 140162 – 6
  4. HB 140004 – 6

Upis ocjena je u petak u 10h, u dekanatu fakulteta.