Odbrana doktorske disertacije mr.sc. Sandine Herić

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Sandine Herić pod naslovom Slike Orijenta u putopisima autorica njemačkog govornog područja održat će se u petak, 14.04.2017. godine u 13:00 sati u amfiteatru Fakulteta...

Odbrana doktorske disertacije mr. sc. Nikole Čiče

Odbrana doktorske disertacije kandidata mr. sc. Nikole Čiče pod naslovom Izdavačka djelatnost HKD Napredak i njen utjecaj na kulturna zbivanja u Bosni i Hercegovini od 1902. do 1949. godine održat će...

Stipendije za dodiplomski i postdiplomski studij na brunejskim univerzitetima

Više informacija o stipendijama vlade Bruneja vidjeti ovdje

Stipendijski program ”Stipendium Hungaricum”

Poziv za podnošenje aplikacija za dodjelu stipendija po osnovu stipendijskog programa ''Stipendium Hungaricum'' za akademsku 2017/2018 godinu. Više o programu vidjeti ovdje

Raspored za odsjek BHS

Raspored za nastave za ljetni semestar za odsjek BHS možete preuzeti ovdje.

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Amile Grebović

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Amile Grebović pod naslovom Saradnja škole i porodice i njena refleksija na uspjeh u upravljanju školom održat će se u četvrtak, 13.4.2017. godine u 11:00 sati u...

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Dženite Lizde

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Dženite Lizde pod naslovom Kontrastivna analiza bosanaskih/hrvatski/srpskih i engleskih frazema sa sastavnicama glava, vrat i srce održat će se u petak, 14.4.2017. godine u 10:00 satiu amfiteatru...

Odluka o usvajanju tema na master studiju za 2017. godinu

Cijeli sadržaj možete pogledati ovdje.

Odbrana magistarskog rada – Zlatko Hadžiomerović

Odbrana magistarskog rada kandidata Zlatka Hadžiomerovića pod naslovom "Društveni razvoj Stoca od 1918. do 1941. godine" održat će se u petak, 31.03.2017. godine u 13:30 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka. Pristup...

Obavještenje za studente imatrikulante

Obavještavaju se studenti imatrikulanti, da pored ispitnih termina predviđenih Pravilima studiranja na I ciklusu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, imaju pravo polagati preostale završne ispite u mjesecu martu 2017. godine, u...