Rezultati ispita iz predmeta Semantika engleskog jezika

Rezultati ispita iz predmeta Semantika engleskog jezika Br. indeksa     ocjena HB130096        6 Upis ocjene je u toku današnjeg dana ili sutra poslije 11h.

Rezultati ispita iz predmeta B, H, S jezik I, održanog 16.02.2018. godine

Rezultati ispita iz B, H, S jezika I, održanog 16.02.2018. godine

Rezultati ispita iz predmeta Opća komunikologija

HB170052 – ocjena 5 HB160049 – ocjena 5 HB170047 – ocjena 5 HB170061 – ocjena 5 HB170051 – ocjena 5 HB170054 – ocjena 8 HB170007 – ocjena 8

Rezultati ispita iz predmeta Historija komuniciranja

HB170061 – ocjena 5 HB170012 – ocjena 10 HB170009 – ocjena 5 HB170027 – ocjena 5 HB170007 – ocjena 5 HB170024 – ocjena 8 HB170044 – ocjena 9 HB170054 – ocjena 10 HB170050 – ocjena 8 HB170013 – ocjena 5 HB170028...

Rezultati ispita iz predmeta Teorija i praksa odnosa s javnošću

HB150144 – ocjena 5 HB140162 – ocjena 5 HB150019 – ocjena 5 HB150045 – ocjena 5 HB150037 – ocjena  5 HB150151 – ocjena  5 HB150131 – ocjena 5 HB150073 – ocjena 6 HB150047 – ocjena 8 HB150042 – ocjena 5 HB150038...

Rezultati ispita iz predmeta Teorija i praksa odnosa s javnošću – Master studij

HM170006 – ocjena 6 HM170005 – ocjena 9 HM170009 – ocjena  9

Rezultati ispita iz predmeta Komunikacijske vještine I

Rezultati ispita iz predmeta Komunikacijske vještine I   Br. Indeksa Ocjena HB150078 7 HB160054 5 HB160121 5 HB160028 6 HB160042 8 HB170097 5 HB160047 10 HB160102 5 HB150114 6   Upis ocjena je sutra, 20.2. u 11h.

Predavanje povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika

Predavanje povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika će biti upriličeno u srijedu 21. 2. 2018. godine u 19:00 sati u Centru za kulturu grada Mostara, u organizaciji Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal...

Rezultati ispita iz predmeta Izborne kampanje (13.02.2018.)

Položili su: HB 150 042 ocjena 6 HB 150 151 ocjena 7 HB 150 127 ocjena 9 HB 150 131 ocjena 6 Nisu položili: HB 150 019 HB 150 045 HB 150...