Rezultati iz Njemačkog jezika II (opći predmet) drugi rok

Drugi parcijalni ispit iz Njemačkog jezika II koji je održan 7.7. 2017. položili su slijedeći studenti: 140104 - 8- 140030 - 5/6 Usmeni dio ispita će se održati u srijedu, 12.7. u 13.30 u...

Rezultati ispita

Rezultati iz Sintakse I, Leksikolgoije I, Savremenog IV II eok 2017

Rezultati ispita iz predmeta Sintaksa II, održanog 6.7.2017. godine

Rezultati ispita iz Sintakse II, održanog 6.7.2017. godine

Rezultati ispita iz predmeta B, H, S jezik I, održanog 6.7.2017. godine

Rezultati ispita iz B, H, S jezika I, održanog 6.7.2017. godine

Rezultati iz predmeta Historija bosanskog jezika 2

Ispit iz predmeta Historija bosanskog jezika 2, održan 4.7. 2017. godine, položili su:   HB120043     6 HB130020     6 HB140030     5/6   Usmeni dio ispita održat će se u petak, 7.7.2017. godine, u 10 sati.

Odbrana diplomskog rada studenta Sanjina Handžara na II ciklusu studija

Odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studija pod naslovom   Savremena politička propaganda u izbornim kampanjama bosanskohercegovačkih političkih subjekata  kandidata Sanjina Handžara održat će se u petak, 14.7.2017. godine u 12:00 sati...

Rezultati ispita iz Lesikologije, održanog 4.7.2017. godine

Rezultati ispita iz Leksikologije, održanog 4.7.2017. godine

Rezultati ispita iz predmeta Historija BiH

Rezultati ispita iz predmeta Historija BiH

Rezultati ispita iz B, H, S jezika II, održanog 3.7.2017. godine (Odsjek za njemački...

Rezultati ispita iz B, H, S jezika II, održanog 3.7.2017. godine

Rezultati iz Njemačkog jezika (opći predmet)

Rezultati iz Njemačkog jezika 3.7.2017