Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2017/2018. – Odsjek za komunikologiju

Raspored - Komunikologija - I ciklus - ljetni semestar 2017-2018 Raspored - Komunikologija - II ciklus - 2017-2018 (3)

Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2017/2018. – Odsjek za engleski jezik i književnost

raspored za I godinu ljetni semestar (1), engleski raspored za II godinu ljetni semestar, engleski jezik i književnost raspored za III godinu ljetni semestar, engleski raspored za IV godinu ljetni semestar, engleski

Rezultati ispita iz predmeta Semantika engleskog jezika

Rezultati ispita iz predmeta Semantika engleskog jezika Br. indeksa     ocjena HB130096        6 Upis ocjene je u toku današnjeg dana ili sutra poslije 11h.

Rezultati ispita iz predmeta B, H, S jezik I, održanog 16.02.2018. godine

Rezultati ispita iz B, H, S jezika I, održanog 16.02.2018. godine

Rezultati ispita iz predmeta Opća komunikologija

HB170052 – ocjena 5 HB160049 – ocjena 5 HB170047 – ocjena 5 HB170061 – ocjena 5 HB170051 – ocjena 5 HB170054 – ocjena 8 HB170007 – ocjena 8

Rezultati ispita iz predmeta Historija komuniciranja

HB170061 – ocjena 5 HB170012 – ocjena 10 HB170009 – ocjena 5 HB170027 – ocjena 5 HB170007 – ocjena 5 HB170024 – ocjena 8 HB170044 – ocjena 9 HB170054 – ocjena 10 HB170050 – ocjena 8 HB170013 – ocjena 5 HB170028...

Rezultati ispita iz predmeta Teorija i praksa odnosa s javnošću

HB150144 – ocjena 5 HB140162 – ocjena 5 HB150019 – ocjena 5 HB150045 – ocjena 5 HB150037 – ocjena  5 HB150151 – ocjena  5 HB150131 – ocjena 5 HB150073 – ocjena 6 HB150047 – ocjena 8 HB150042 – ocjena 5 HB150038...

Rezultati ispita iz predmeta Teorija i praksa odnosa s javnošću – Master studij

HM170006 – ocjena 6 HM170005 – ocjena 9 HM170009 – ocjena  9