Anketa – Studij Medijska lingvistika

Dragi studenti i oni koji to žele postati, budući da imamo u pripremi master studij iz Medijske lingvistike, pred vama je kratka anketa preko koje želimo dobiti vaš feedback. Vaše mišljenje...

Rezultati ispita iz predmeta Historija bosanskog jezika I i Staroslavenskog jezika

Historiju bosanskog jezika I položili su: Lejla Hrnjica - 6 HB 170092 - 6 Staroslavenski jezik položili su: HB 150118 - 6 (uvjetno) HB 160064 - 7 (uvjetno) Usmeni dio ispita će biti...

Odluke o usvajanju tema i mentora za izradu diplomskih radova na drugom ciklusu studija...

Bosanski jezik i književnost Engleski jezik i književnost Njemački jezik i književnost Historija Komunikologija Turski jezik i književnost

Odgođen usmeni dio ispita iz predmeta Vještine komuniciranja.

Usmeni dio ispita iz predmeta Vještine komuniciranja odgađa se za ponedjeljak, 5. mart, u 9:00 sati u kabinetu predmetnog profesora.

Rezultati ispita iz predmeta Vještine komuniciranja

Rezultati ispita iz predmeta Vještine komuniciranja   Položili su:   1. HB160041 2. HB 160110   Uslovno su položili:   1. HB160096 2. HB170101 3. HB160114   Usmeni dio ispita je u srijedu (28.2) u 12h, u kabinetu profesora. U istom terminu, na konsultacije se pozivaju...

Apsolventski rokovi, mart 2017/2018.godine – odsjek za engleski jezik i književnost

apsolventski rokovi mart 2018 (3), engleski jezik i književnost

Rezultati ispita iz predmeta Sintaksa I, održanog 15.02.2018. godine

Rezultati ispita iz Sintakse I, održanog 15.02.2018. godine

Rezultati ispita iz predmeta Historija religija

Rezultati ispita iz predmeta Historija religija: 1. HB 140027 - 5 2. HB 140075 - 7 3. HB 140130 - 6 4. HB 140141 - 5 5. HB 140186 - 8 6. HB 140074 - 8 7. HB...

Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2017/2018. – Odsjek za bosanski jezik i književnost

Raspored II godina (1), bosanski jezik i književnost raspored III godina (1), bosanski jezik i književnost raspored IV godina, bosanski jezik i književnost