odbrana Diplomskog rada na Master studiju – kandidat Kovač-Devlić Munira

318

1. Odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studija pod naslovom Izvještavanje medija o aktivnostima obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini kandidatkinje Munire Kovač-Devlić održat će se u petak, 26.1.2018. godine u 13:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka.

2. Pristup odbrani je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati rad u Univerzitetskoj biblioteci, najkasnije osam dana prije odbrane.