odbrana Diplomskog rada na Master studiju – kandidat Jugo Dalida

200

1. Odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studija pod naslovom Interno i eksterno komuniciranje u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine kandidatkinje Dalide Jugo održat će se u petak, 26.1.2018. godine u 11:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka.

2. Pristup odbrani je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati rad u Univerzitetskoj biblioteci, najkasnije osam dana prije odbrane.