Obavijest za upis na master studij

289

Obavijest za upis na Master studij – II ciklus – dodatni upisni rok

Upis u prvu godinu studija za primljene studente na Master studij za akademsku 2017/2018. godinu vršit će se 09.11. 2017. godine i 10.11.2017. godine, u vremenu od 10.00 – 12.00 sati.

Za upis je potrebno donijeti:

  • Indeks i upisni materijal (uredno popunjen ), kupuje se u zgradi Rektorata, cijena 30,00 KM
  • Dvije slike 4×6
  • Ljekarsko uvjerenje
  • Uplatnica – za redovan studij 400,00 KM (uplata za zimski semestar), šifra H1501
  • za redovan studij uz plaćanje 800,00 KM (uplata za zimski semestar) šifra H1601
  • za vanredan studij 800,00 KM (uplata za prvu ratu školarine)šifra H1601
  • strani državljani 1000,00 KM (uplata za prvu ratu školarine) šifra H1411 (studenti iz zemalja bivše Jugoslavije)
  • strani državljani 1500,00 KM (uplata za prvu ratu školarine) šifra H1421 (studenti iz ostalih država)

uplatu izvršiti na ž.r. Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710

Uplatnica za : Korištenje biblioteke , šifra H2101, uplata 20,00 KM, na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

  • Uplatnica za. Članstvo u Uniji studenata, šifra H2102, uplata 10,00 KM, na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
  • Uplatnica za: Naknadu za održavanje zgrade i inventara, šifra H2103, uplata 10,00 KM,

na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

 NAPOMENA: Obavezno upisati šifre prilikom vršenja uplata