Junsko-julski ispitni rokovi 2016/2017 – Odsjek za njemački jezik i književnost

570

JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK 2016/2017. AKADEMSKA GODINA

BOLONJA NASTAVNI PLAN 2011/2012. GODINA

ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (DRUGI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Morfologija njemačkog jezika I

Prof.dr. Belma Šator

23.6. u 10:00 7.7. u 10:00
2. Njemačka književnost I

Doc.dr. Lejla Sirbubalo

19.6. u 10:00 5.7. u 10:00
3. Interpretacija književnog djela

Prof.dr. Sanjin Kodrić

22.6. u 10:00 6.7. u 10:00
4. Bosanski, hrvatski, srpski jezik II

Doc. dr. Edim Šator

12.6. u 10:00 3.7. u 10:00
IZBORNI PREDMETI
5. Savremeni njemački jezik II

Prof. dr. Memnuna Hasanica

21.6. u 10:00 13.7. u 10:00
6. Sociologija Doc.dr. Merima Jašarević
7. Kulturna historija BIH Prof.dr. Adnan Velagić

ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ČETVRTI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Sintaksa njemačkog jezika I Prof.dr. Belma Šator 13. 6. u 10h 4.7. u 10h
2. Njemačka književnost III Doc.dr. Lejla Sirbubalo 14.6. u 10h 29.6. u 10h
3. Savremeni njemački jezik IV

Doc. dr. Anisa Trbonja-Omanić

21.6. u 10h 5.7. u 10h
4. Psihologija Doc.dr. Vesna Ćorluka-Čerkez  20.06. u 11h  6.7. u 11h
IZBORNI PREDMETI
5. Njemačka bajka Doc.dr. Lejla Sirbubalo 15.6. u 10h 30.6. u 10h
6. Historija BIH II Doc. dr. Almir Marić 19.6. u 12:00 Učionica Odsjeka za historiju 10.7. u 12:00 Učionica Odsjeka za historiju

ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ŠESTI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Leksikologija njemačkog jezika I

Doc.dr. Anisa Trbonja-Omanić

12. 6. u 10h 5.7. u 10h
2. Njemačka književnost VDoc.dr. Lejla Sirbubalo 15.6. u 10h 29.6. u 10h
3. Savremeni njemački jezik VI

Prof. dr. Belma Šator

14. 6. u 10h 28. 6. u 10h
4. Historijski motivi u književnosti

Doc.dr. Lejla Sirbubalo

19.6. u 10h 03.07. u 10h

 

IZBORNI PREDMETI
6. Stilistika Prof. dr. Belma Šator 13. 6. u 10h 13.7. u 10h
7. Engleski jezik II Amra Mujala, v. asist. 16.6. u 12h 30.6. u 12h

ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (OSMI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Semantika njemačkog jezika

Prof.dr. Belma Šator

23.6. u 10:00 7.7. u 10:00
2. Njemačka književnost VII

Doc.dr. Lejla Sirbubalo

14.6. u 10:00 29.6. u 10:00
3. Metodika nastave njemačkog jezika II Doc. dr. Anisa Trbonja-Omanić 22. 6. 10:00 6.7. u 10:00
4. Uvod u tehnike izrade naučnog rada

Doc. dr. Anisa Trbonja-Omanić

21.6. u 10:00 5.7. u 10:00
IZBORNI PREDMETI
5. Kontrastivna lingvistika Prof.dr. Belma Šator 13. 6. u 10:00 13. 7. u 10:00
6. Historija srednjovjekovne civilizacije

Prof. dr. Salih Jalimam

28.6. u 10:00 12.7. u 10:00