Erasmus+ mobilnost na Univerzitetu u Saarlandu

70

Doc. dr. sc. Anisa Trbonja-Omanić, prodekanica za nastavu Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i univerzitetska nastavnica na Odsjeku za njemački jezik i književnost, i doc. dr. sc. Selma Raljević, univerzitetska nastavnica na Odsjeku za engleski jezik i književnost, boravile su u okviru Erasmus+ programa za mobilnost nastavnog osoblja na Univerzitetu Saarland u Saarbrückenu, u Njemačkoj, gdje su održale javna i pozivna gostujuća predavanja, te ostvarile izuzetno dobru akademsko-naučnu saradnju.