Dodatni ispitni termini na odsjeku za Historiju

438

OKTOBARSKI  ISPITNI ROKOVI (2017. godina)

ODSJEK HISTORIJA (PRVI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Uvod u historijsku nauku 4. 10. 10 h
2. Opća historija starog vijeka I 5. 10. u 10 h
3. Arheologija I 6. 10. u 10 h
4.  Pedagogija
5. Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik I 5. 10. u 10 h

ODSJEK HISTORIJA (DRUGI  SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija starog vijeka II 5. 10. u 10 h
2. Arheologija II 6. 10. u 10 h
3. Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik II 5. 10. u 10 h
4. Psihologija
5. Latinski jezik

ODSJEK HISTORIJA  (TREĆI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija srednjeg vijeka od V do XI st. 4. 10. u 10 h
2. Historija jugoistočne Evrope u srednjem vijeku do XI st. 5. 10. u 10 h
3. Historije Bosne u srednjem vijeku do XI st. 6. 10. u 10 h
4. Historija religija 4. 10. u 11 h
4. Pomoćne historijske nauke 6. 10. u 12 h

ODSJEK HISTORIJA  (ČETVRTI  SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija srednjeg vijeka od XII do XV st. 4. 10. u 10 h
2. Historija jugoistočne Evrope u srednjem vijeku od  XII do XV st. 5. 10. u 10 h
3. Historije Bosne u srednjem vijeku od  XII do XV st. 6. 10. u 10 h
4. Historija umjetnosti 4. 10. u 11 h
 IZBORNI PREDMETI
6. Historija civilizacija 5. 10. u 10 h

ODSJEK HISTORIJA  (PETI  SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija novog vijeka

(do 1648)

4. 10. u 10 h
2. Jugoistočna Evropa pod mletačkom i habsburškom vlašću do 1918. godine 5. 10. u 10 h
3. Jugoistočna Evopa u osmanskom periodu (do1606) 6. 10. u 10 h
4. Historija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu (do 1580) 4. 10. u 10 h
 IZBORNI PREDMETI
6. Njemački jezik I
7. Engleski jezik I
8. Arhivistika 5. 10. u 11 h

ODSJEK HISTORIJA (ŠESTI  SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija novog vijeka

( 1648-1789 )

4. 10. u 10 h
2. Jugoistočna Evopa u osmanskom periodu (1606-1791) 6. 10. u 10 h
3. Bosanski ejalet (1580-1791) 5. 10. u 10 h
4. Historija BiH u XIX st (do 1878) 4. 10. u 10 h
 IZBORNI PREDMETI
6. Arhivska praksa 5. 10. u 11 h
7. Engleski jezik II
8. Njemački jezik II

ODSJEK HISTORIJA  (SEDMI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija novog vijeka

(1789-1918)

4. 10. u 11 h
3. Historija monarhističke Jugoslavije (1918-1941.) 5. 10. u 11 h
4. Historija BiH u sastavu A-U monarhije 6. 10. u 11 h
6. Metodika nastave historije I 4. 10. u 11 h
 IZBORNI PREDMETI
7. Civilizacija VB
8. Historija umjetnosti 4. 10. u 11 h
9. Bosanskohercegovačka književnost XX vijeka

ODSJEK HISTORIJA – OSMI  SEMESTAR

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
2. Opća historija savremenog doba 4. 10. u 11 h
Historija socijalističke Jugoslavije (do 1992) 5. 10. u 11 h
5. Historija BiH u južnoslavenskim državnim okvirima 6. 10. u 11 h
6. Metodika nastave historije II 4. 10. u 11 h
 IZBORNI PREDMETI
7. Civilizacija SAD
8. Historija evropskih integracija 5. 10. u 11 h