Dodatni ispitni rok na odsjeku za Komunikologiju

478

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

 

Oktobarski ispitni rok za akademsku 2016/2017. godinu –

rokovi
I GODINA ECTS ROK I vrijeme sala PREDAVAČ
Engleski jezik I 5 6.10. 10:00 doc. dr. Aida Džiho-Šator
Bosanski, Hrvatski, Srpski I 5 5.10. 10.00 amfiteatar doc. dr. Edim Šator
Opća komunikologija 8 5.10. 10:00 broj I doc. dr. Seid Masnica
Historija komuniciranja 8 5.10. 10:00 broj I doc. dr. Seid Masnica
Politički sistem 5 4.10. 12:00 broj II doc. dr. Dijana Gupta

 

 

ROKOVI
I GODINA

Drugi semestar

 

ECTS

 

Rok I

 

vrijeme

 

sala

 

PREDAVAČ

Bosanski, Hrvatski, Srpski II 5 5.10. 10:00 amfiteatar doc. dr. Edim Šator
Engleski jezik II 5 6.10. 10:00 doc.dr. Aida Džiho – Šator
Historija BiH 4 6.10. 10:00 doc.dr. Almir Marić
Komunikacijski žanrovi 8 6.10. 10:00 broj II doc. dr. Seid Masnica
Osnove propagande 7 5.10. 10:00 broj I doc. dr. Seid Masnica

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

 

Oktobarski ispitni rokovi za akademsku 2016/2017.Godinu

ROKOVI
II GODINA

Treći semestar

ECTS ROK I vrijeme sala PREDAVAČ
Kreacija imidža 5 4.10 12:00 broj II doc. dr. Dijana Gupta
Vještine komuniciranja 5 5.10. 11:00 doc. dr. Edim Šator
Etika komuniciranja 5 4.10. 11:00 broj II doc. dr. Dijana Gupta
Mediji i javnost 5 6.10. 11:00 broj I doc. dr. Amer Džihana
Uvod u novinarstvo 5 5.10. 11:00 broj II doc. dr. Radenko Udovičić
Metodologija komunikoloških istraživanja 5 6.10. 10:00 broj II doc. dr. Seid Masnica
Historija BiH 4 6.10. 12:00 doc.dr. Almir Marić

 

ROKOVI
II GODINA

Četvrti semestar

ECTS Rok I vrijeme sala PREDAVAČ
Retorika 7 5.10. 11:00 doc.dr. Edim Šator
Osnovi stilistike 6 5.10. 10:00 doc.dr. Edim Šator
Javno komuniciranje 7 6.10. 11:00 broj I doc. dr. Amer Džihana
Komunikacija u multietničkim zajednicama 6 5.10. 11:00 broj II doc. dr. Radenko Udovičić
Kultura govora 5.10. 10:00 doc.dr. Edim Šator

 

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

 

Oktobarski ispitni rokovi za akademsku 2016/2017. godinu

ROKOVI
III GODINA

Peti semstar

ECTS Rok I vrijeme sala PREDAVAČ
Osnove ekonomije 5 04.10 12:00 AMF 1 na EFMO prof. dr. Adil Trgo
Pravo i obaveze medija 5 6.10. 12:00 broj I doc. dr. Amer Džihana
Metodologija 6 .5.10. 10:00 broj II doc. dr. Seid Masnica
Teorija i praksa odnosa s javnošću 6 5.10. 10:00 broj I doc. dr. Seid Masnica
Njemački jezik I 4 5.10. 10:00 PA2 doc. dr. Anisa Trbonja-Omanić
Pedagogija 4 6.10. prof.dr. Husejn Musić
Savremena reklama 4 5.10.. 10:00 broj I doc. dr. Seid Masnica

 

ROKOVI
III GODINA

Šesti semestar

ECTS Rok I vrijeme sala PREDAVAČ
Njemački jezik II 4 5.10. 10:00 PA2 doc.dr. Anisa Trbonja – Omanić
Političko komuniciranje 6 5.10. 10:00 broj I doc. dr. Seid Masnica
Izborna kampanja 5 5.10. 10:00 broj I doc. dr. Seid Masnica
Agencijsko novinarstvo 4 4.10. 11:00 broj II doc. dr. Dijana Gupta
Poslovno komuniciranje 6 6.10. 10:00 broj II doc. dr. Seid Masnica
Online mediji 5 6.10. 12:00 broj I doc.dr. Amer Džihana
Kreacija imidža 4 4.10. 13:00 broj II doc.dr. Dijana Gupta

 

 

 

 

 

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

 

Oktobarski ispitni rokovi za akademsku 2016/2017 godinu

ROKOVI
IV GODINA

Sedmi semestar

ECTS Rok I vrijeme sala PREDAVAČ
Mediji i javnost 5 6.10. 12:00 broj I doc. dr. Amer Džihana
Menadžment mas medija 5 4.10. 12:00 broj II doc. dr. Dijana Gupta
Komuniciranje savremenih kompanija 6 6.10. 10:00 broj II doc. dr. Seid Masnica
Oglašavanje 6 5.10. 10:00 broj II doc. dr. Radenko Udovičić
Historija religija 4 6.10. 12:00 prof. dr. Senaid Hadžić
Historija umjetnosti 4 6.10. 12:00 prof. dr. Senaid Hadžić
Njemački jezik 4 5.10. 10:00 doc. dr. Anisa Trbonja-Omanić

 

 

ROKOVI
IV GODINA

Osmi semestar

ECTS Rok I vrijeme sala PREDAVAČ
Praktično komuniciranje 10 5.10. 10:00 broj I doc.dr. Seid Masnica
Globalizacija komuniciranja 5 6.10. 10:00 broj II doc. dr. Seid Masnica