Rezultati ispita iz predmeta Historija komuniciranja

HB170061 – ocjena 5 HB170012 – ocjena 10 HB170009 – ocjena 5 HB170027 – ocjena 5 HB170007 – ocjena 5 HB170024 – ocjena 8 HB170044 – ocjena 9 HB170054 – ocjena 10 HB170050 – ocjena 8 HB170013 – ocjena 5 HB170028...

Rezultati ispita iz predmeta Teorija i praksa odnosa s javnošću

HB150144 – ocjena 5 HB140162 – ocjena 5 HB150019 – ocjena 5 HB150045 – ocjena 5 HB150037 – ocjena  5 HB150151 – ocjena  5 HB150131 – ocjena 5 HB150073 – ocjena 6 HB150047 – ocjena 8 HB150042 – ocjena 5 HB150038...

Rezultati ispita iz predmeta Teorija i praksa odnosa s javnošću – Master studij

HM170006 – ocjena 6 HM170005 – ocjena 9 HM170009 – ocjena  9

Rezultati ispita iz predmeta Izborne kampanje (13.02.2018.)

Položili su: HB 150 042 ocjena 6 HB 150 151 ocjena 7 HB 150 127 ocjena 9 HB 150 131 ocjena 6 Nisu položili: HB 150 019 HB 150 045 HB 150...

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Vještine komuniciranja

Položili su: 1. HB160032 2. HB160088 3. HB160049 4. HB160043 5. HB160034 6. HB160012 7. HB160104 8. HB160081 9. HB160065 10. HB160009 Uslovno su položili: 1. HB160023 2. HB160069 3. HB160004 Usmeni ispit i konsultacije održat će se u petak, 16.2.2018. godine u 11h, u kabinetu profesora. doc.dr....

Rezultati iz Uvoda u književnost (drugi rok)

Uvod u književnost, drugi rok

Rezultati ispita iz predmeta Historija religija

Ispit iz predmeta Historija religija položili su sljedeći studenti: HB 140035 - 6 HB 140085 - 6 HB 140162 - 6 HB 140004 - 6 Upis ocjena je u petak u 10h,...

Rezultati ispita iz predmeta B, H, S jezik I (Odsjek za njemački jezik i...

Rezultati ispita iz B, H, S jezika I, održanog 26.01.2018. godine

Rezultati ispita iz predmeta Sintaksa I, održanog 25.01.2018. godine

Rezultati ispita iz Sintakse I, održanog 25.01.2018.

NAJAVE DOGAĐAJA

OBAVIJESTI