Održano gostujuće predavanje doc.dr. Ifete Čirić-Fazlija

Doc. dr. Ifeta Čirić-Fazlija sa Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održala je gostujuće predavanje na temu: “Dramski književni rod u američkoj književnosti – dramatičarke u dvadesetom stoljeću” u...

Gostujuće predavanje doc. dr. Ifete Čirić-Fazlija s Anglistike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Doc. dr. Ifeta Čirić-Fazlija s Anglistike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održat će gostujuće predavanje na temu: "Dramski književni rod u američkoj književnosti - dramatičarke u dvadesetom stoljeću" u petak. 6....

Anketa – Studij Medijska lingvistika

Dragi studenti i oni koji to žele postati, budući da imamo u pripremi master studij iz Medijske lingvistike, pred vama je kratka anketa preko koje želimo dobiti vaš feedback. Vaše mišljenje...

Odluke o usvajanju tema i mentora za izradu diplomskih radova na drugom ciklusu studija...

Bosanski jezik i književnost Engleski jezik i književnost Njemački jezik i književnost Historija Komunikologija Turski jezik i književnost

Odgođen usmeni dio ispita iz predmeta Vještine komuniciranja.

Usmeni dio ispita iz predmeta Vještine komuniciranja odgađa se za ponedjeljak, 5. mart, u 9:00 sati u kabinetu predmetnog profesora.

Rezultati ispita iz predmeta Vještine komuniciranja

Rezultati ispita iz predmeta Vještine komuniciranja   Položili su:   1. HB160041 2. HB 160110   Uslovno su položili:   1. HB160096 2. HB170101 3. HB160114   Usmeni dio ispita je u srijedu (28.2) u 12h, u kabinetu profesora. U istom terminu, na konsultacije se pozivaju...

Rezultati ispita iz predmeta Sintaksa I, održanog 15.02.2018. godine

Rezultati ispita iz Sintakse I, održanog 15.02.2018. godine

Rezultati ispita iz predmeta Semantika engleskog jezika

Rezultati ispita iz predmeta Semantika engleskog jezika Br. indeksa     ocjena HB130096        6 Upis ocjene je u toku današnjeg dana ili sutra poslije 11h.

Rezultati ispita iz predmeta B, H, S jezik I, održanog 16.02.2018. godine

Rezultati ispita iz B, H, S jezika I, održanog 16.02.2018. godine

NAJAVE DOGAĐAJA

OBAVIJESTI