Rezultati ispita iz predmeta Uvod u književnost

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u književnost Položili su: 170002 170032 170034 170059 170014 170017 170004 170005 160037 Usmeni ispit (i konsultacije) održat će se u ponedjeljak, 10.9. 2018. godine u 10h, u...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-345/18 od 6.7.2018. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka...

Rezultati ispita iz predmeta Vještine komuniciranja

Rezultati ispita iz predmeta Vještine komuniciranja HB150019   5 HB160117   5 HB 160075   5/6 HB 160030   6 HB 160098   5/6   Usmeni ispit i konsultacije će se održati u petak, 31. 8. 2018. godine,...

Rezultati ispita iz predmeta Historija umjetnosti, održanog 27.8.2018.

Ispit iz predmeta Historija umjetnosti, održan 27.8.2018., položili su sljedeći studenti: 140 132 - 9 140 074 - 7 170 068 - 7 140 050 - 7 140 149 - 6 140 186 - 6 140 011 -...

Rezultati ispita iz predmeta B, H, S jezik II, održanog 28.8.2018. godine

Rezultati ispita iz B, H, S jezika II, održanog 28.8.2018. godine

Rezultati ispita iz predmeta B, H, S jezik I, održanog 27.8.2018. godine

Rezultati ispita iz B, H, S jezika I, održanog 27.8.2018. godine

Rezultati iz Historije srednjovjekovne civilizacije

Ispit iz predmeta Historija srednjovjekovne civilizacije, održan 17. jula 2018. godine, položili su sljedeći studenti:   140 056 – 10, 140 071 – 9, 140 116 – 9, 140 010 – 8, 140 007 – 8, 140 118...

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik II

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik II Odsjek za Komunikologiju; Odsjek za Turski jezik i knjizevnost; Odsjek za Bosanski jezik i knjizevnost; Odsjek za Historiju (drugi ispitni rok – 06.07.2018)     R. br. Broj Indeksa Zadaća I (8%) Zadaća...

Obavještenje o rang listama za upis kandidata u prvu godinu studija I ciklusa na...

Obavještenje o rang listama za upis kandidata u prvu godinu studija I ciklusa na prvom upisnom roku 2018. god.   Rang liste kandidata u prvu godinu studija I ciklusa u akademskoj 2018./2019. god....

Rezultati ispita iz predmeta B, H, S jezik II, održanog 13.7.2018. godine

Rezultati ispita iz B, H, S jezika II, održanog 13.7.2018.

NAJAVE DOGAĐAJA

OBAVIJESTI