Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-345/18 od 6.7.2018. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka...

Poziv za sudjelovanje na regionalnom studentskom simpoziju društvenih i humanističkih nauka u Splitu

Poštovani, Filozofski fakultet u Splitu i Hrvatsko filozofsko društvo te udruge Imaginacija i iTHEom u suradnji sa Studentskim zborom Filozofskog fakulteta u Splitu pozivaju Vas na sudjelovanje u četvrtom regionalnom studentskom simpoziju...

Rezultati iz Historije srednjovjekovne civilizacije

Ispit iz predmeta Historija srednjovjekovne civilizacije, održan 17. jula 2018. godine, položili su sljedeći studenti:   140 056 – 10, 140 071 – 9, 140 116 – 9, 140 010 – 8, 140 007 – 8, 140 118...

Rezultati iz predmeta Komunikacija u multietničkim zajednicama – prva parcijala

HB 160 117 – 5 HB 160 069 – 5 HB 160 030 – 5 doc.dr. Dijana Gupta

Stipendije za dodiplomski i postdiplomski studij na brunejskim univerzitetima

Više informacija o stipendijama vlade Bruneja vidjeti ovdje

Rezultati ispita iz predmeta Južnoslavenske književnosti u prvoj polovini XX vijeka

Pismeni ispit iz predmeta Južnoslavenske književnosti u prvoj polovini XX vijeka, rađen 7.9.2018. godine, niko nije položio. Usmeni ispit (za studente koji su položili na prethodnim rokovima) i konsultacije održat će se...

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Vještine komuniciranja

Položili su: 1. HB160032 2. HB160088 3. HB160049 4. HB160043 5. HB160034 6. HB160012 7. HB160104 8. HB160081 9. HB160065 10. HB160009 Uslovno su položili: 1. HB160023 2. HB160069 3. HB160004 Usmeni ispit i konsultacije održat će se u petak, 16.2.2018. godine u 11h, u kabinetu profesora. doc.dr....

Razmjena studenata sa Univerzitetom u Mariboru

Univerzitet u Mariboru raspisao je konkurs za studentsku mobilnost za akademsku godinu 2017/2018 u sklopu programa Erasmus+. Više podataka o programu vidjeti ovdje.

NAJAVE DOGAĐAJA

OBAVIJESTI