Obavještenje za upis apsolventskog staža i upis Imatrikulanta

Obavještavaju se studenti, koji su upisani u završnu godinu studija akademske 2015/2016. godine, da izvrše uplatu za upis apsolventskog staža za akademsku 2016/2017. godinu do 15.10.2016. godine. APSOLVENTI I CIKLUS Redovni 50KM...

Obavještenje

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Hatidže Burnić pod naslovom Morfološka adaptacija frekventnih germanizama u medijima i njihova zastupljenost u rječnicama bosanskog jezika održat će se u srijedu, 15.07.2015. godine u...

Usmeni ispit iz predmeta Južnoslavenska književnost III i IV

Usmeni ispit iz predmeta Južnoslavenska književnost III i IV održat će se u ponedjeljak, 28.11.2016. u 12.00 sati.

Međunarodni naučni skup „Džemal Bijedić -100 godina od rođenja i 40 godina od smrti“

Džemal Bijedić je rođen u Mostaru 22. aprila 1917. godine. Predstavljao je vrlo kompleksnu političku pojavu. Jedan je od rijetkih političara koji je imao velike političke padove i uspone, a da...

Septembarski ispitni rokovi – Odsjek za historiju

ODSJEK HISTORIJA (PRVI SEMESTAR) ODSJEK HISTORIJA (DRUGI SEMESTAR) ODSJEK HISTORIJA (TREĆI SEMESTAR) ODSJEK HISTORIJA (ČETVRTI SEMESTAR) ODSJEK HISTORIJA (PETI SEMESTAR) ODSJEK HISTORIJA (ŠESTI SEMESTAR) ODSJEK HISTORIJA (SEDMI SEMESTAR) ODSJEK HISTORIJA – OSMI SEMESTAR ŠKOLSKA 2013/2014.GODINA

Doc. dr. sc Selma Raljević u razgovoru sa Geraldom Vizenorom

Intervju koji je doc. dr. sc. Selma Raljević obavila sa Geraldom Vizenorom, jednim od najuspješnijih starosjedilačkih američkih pisaca i profesorom emeritusom kalifornijskog Univerziteta u Berkeleyu, objavljen je u cijenjenom američkom časopisu...

Odbrana doktorske disertacije mr. sc. Irme Marić

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Irme Marić pod naslovom Poetički modeli u romanima Irfana Horozovića održat će se u četvrtak, 30.03.2017. godine u 10:30 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka. Pristup...

Odsjek za Turski jezik i književnost – Septembarski ispitni rokovi

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI ROKOVI SEPTEMBAR  2017. Predaja prijava za septembarski ispitni rok vršit će se od 14.08.2017. do 23.08.2017. godine   Prilikom predaje prijave za ispit (za drugi ispitni termin),...

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Dženite Lizde

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Dženite Lizde pod naslovom Kontrastivna analiza bosanaskih/hrvatski/srpskih i engleskih frazema sa sastavnicama glava, vrat i srce održat će se u petak, 14.4.2017. godine u 10:00 satiu amfiteatru...

Spiskovi primljenih studenata u drugom upisnom roku za akademsku 2015/2016. godinu

SPISAK PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU STUDIJA – DRUGI UPISNI ROK ZA AKADEMSKU 2015/2016. GODINU: Odsjek za bosanski jezik i književnost: Redovan studij: Selver (Himzo) Tikveša Admir (Džemil) Šahović Melisa (Emir) Balić Emir...

NAJAVE DOGAĐAJA

OBAVIJESTI