Odbrana magistarskog rada Belme Bijedić-Bešo

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Belme Bijedić-Bešo pod naslovom Zadovoljstvo poslom i potreba za integrativnom supervizijom u odnosu na osobine ličnosti nastavnika, održat će se 17.09.2015. godine u 11.00 sati u amfiteatru...

Obavještenje o uplati za diplomu I i II ciklusa studija i naučnog stepena magistra...

Obavijest o uplati za diplomu Obavještavaju se studenti koji su završili studij I i II ciklusa studija u 2015. godini da su obavezni na ime troškova izrade diplome najkasnije do 30.01.2016. godine...

Obavještenje za ovjeru zimskog semestra i upis u ljetni semestar u akademskoj 2016/2017. godini

Ovjera zimskog semestra za sve studente I i II ciklusa u akademskoj 2016/2017. godini. Obavještavaju se svi studenti upisani u akademskoj 2016/2017. godini da su dužni u periodu od 16.01.2017. do 20.01.2017....

Foto konkurs na temu „Studiranje kroz objektiv moje kolegice/mog kolege“

Platforma www.bhstudenti.com u okviru aktivnosti #VašGlas #VašaPriča, koju finansira Evropska Unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, objavila je foto konkurs na temu „Studiranje kroz objektiv...

Odbrana doktorske disertacije mr.sc. Amine Arnautović

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Amine Arnautović pod naslovom Lingvostilistička analiza engleskih prijevoda Hasanaginice održat će se u četvrtak, 20.04.2017. godine u 12:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka. Pristup odbrani...

Odbrana magistarskog rada Aleme Fazlić

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Aleme Fazlić pod naslovom Efekti savremenih kritika škole na tokove u sistemu odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini, održat će se u četvrtak, 11.02.2016. godine u...

Kriteriji za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2016/2017. godini

ODLUKA o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda za prijem kandidata za upis u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na organizacionim jedinicama Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2016/2017....

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Lejle Žujo-Marić

OBAVJEŠTENJE Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Lejla Žujo-Marić pod naslovom Svjedočenje kao poetički okvir bošnjačkog romana s ratnom tematikom održat će se u petak, 26.8.2016. godine u 11 sati u amfiteatru...

Odbrana završnog rada – Master studij

Odbrana završnog rada na master studiju kandidatkinje Alenke Ban na temu Interna komunikacija i njena važnost u organizaciji savremenih kompanija održat će se 14.12.2015. godine (ponedjeljak) u 13.00 sati u amfiteatru...

Obavještenje iz predmeta Psihologija

Predrok iz predmeta Psihologija održat će se u petak, u 11 sati u učionici iznad Studentske službe Fakulteta.

NAJAVE DOGAĐAJA

OBAVIJESTI