apsolventski rokovi – novembar i decembar 2017, odsjek za bosanski jezik i književnost

APSOLVENTSKI  ISPITNI ROKOVI ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST NOVEMBAR 2017. Predmet rok OBAVEZNI PREDMETI 1. Sintaksa I Doc.dr.Mirela Omerović 2.11.2017. u 13:30h Uč.PA 3 2. Historija jezika I Doc.dr. Alen Kalajdžija 9.11.2017. u 13:30h Uč. PA 3 3. Svjetska književnost III – Prva polovina XX stoljeća Doc.dr.Lejla...

Raspored nastave za četvrtu godinu na Odsjeku za turski jezik i književnost

Akademska 2017/18. godina Zimski semstar   UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota 815 - 900   Turska i bosanska narodna književnost I (p) doc. dr. Irma Marić Civilizacija Velike Britanije (v) asist. Edin Bešlić 915...

Raspored nastave za treću godinu na Odsjeku za turski jezik i književnost

Akademska 2017/18. godina Zimski semstar   UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota 815 - 900 Turski jezik V (p) doc. dr.  Gönül Erdem Osmanski Turski III (v) 915 - 1000 Turski jezik V (p) doc....

Raspored nastave za drugu godinu na Odsjeku za turski jezik i književnost

Akademska 2017/18. godina Zimski semstar   UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota 815 - 900 Turski Jezik I (p)  doc. dr. Gönül Erdem Pedagogija  (p)   doc. dr. Majra Lalić   Turski jezik u...

Raspored nastave za prvu godinu na Odsjeku za turski jezik i književnost

Akademska 2017/18. godina Zimski semstar   I CIKLUS – I GODINA UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota 815 - 900 Bosanski jezik I (p) amfiteatar doc. dr. Edim Šator Uvod u proučavanje turskog jezika...

Rezultati ispita održanih 20.10. na Odsjeku za turski jezik i književnost

TURSKİ DİJALEKTİ Irma Kevelj 51 (6)   OSNOVE PİSANJA NA TURSKOM JEZİKU Amina Imamovic 51 (6) Amila Custovic 40(5)   TURSKİ JEZİK IV Tinjak  Sanida 32 (5) Selma Kurtovic 12 (5) Alma Basaric 51 (6) Elma Karic 15 (5) Aminov Kovac 13 (5)   NOVA TURSKA KNJİZEVNOST III Merisa Sultanic 60(7)   OSMANSKİ TURSKİ III Farah Velagic 60(7) Ammar Bilalovic 40(5) Mia...

Rezultati ispita na Odsjeku za turski jezik i književnost

TURSKİ JEZİK  II Amila Merzic 62 (7)   OSMANSKİ TURSKİ I Elma Karic 35 (4)   TURSKİ JEZİK VI Zana Dzankovic 71 (8) Mia Mehic 71 (8) Aida Suta 10 (1) Adna Jelovac 65 (7)  

Dekanski rok na Odsjeku za turski jezik i književnost

Dekanski rok     Uvod u proučavanje turskog jezika I   27.10. u 9 Turska historija 24.10. u 10 Uvod u književnost 26.10. u 13 Uvod u lingvistiku 24.10. u 9   Uvod u proučavanje turskog jezika II   27.10. u...

Rezultati ispita iz Nove turske književnosti I, Turskog jezika I, III i V

NOVA TURSKA KNJİZEVNOST  I Majda Fazlic 51 (6) Amina Mrndzic 51 (6)   TURSKİ JEZİK I Amina Imamovic 45 (5) Amila Custovic 55 (6)   TURSKİ JEZİK III Amina Karic 13 (1) Selma Kurtovic 21 (2) Amina Ljevo 51 (6) Elma Karic 19 (1)   TURSKİ JEZİK V Zana Dzankovic 51 (6) Zenaida Dilberovic 51 (6) Tajma Merdan 61...

Rezultati iz ispita Nova turska književnost I, II i III

NOVA TURSKA KNJİZEVNOST I Zana Dzonkovic 65 (7) Elha Ravic 51 (6) Zevaida Dilberovic 70 (8) Mia Mehic 70 (8) Ammar Bilalovic 80 (9) Subara Nejra 95 (10) Mirniesa Memic 60 (7) Majda Fazlic 20 (2) Adna Jelovac 51 (6) Aida Suta 51 (6) Amina Mrndzic 35 (4) Merisa Sultanic 60 (7) Alić Naida 70 (8)   NOVA TURSKA...