Raspored nastave na zimskom semestru master studija Odsjeka za turski jezik i književnost (nastavnički...

Akademska 2017/18. godina Zimski semstar   FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA     ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST     NASTAVNIČKI SMJER sat/dan Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota 815 - 900   Književnost osmanskog perioda u BiH (v) asist. Fatima Trbonja   915 - 1000 Indoevropska lingvistika (p)  prof. dr. Belma Šator Književnost...

Odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija za studenta Semira Salihovića

Odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija pod naslovom Uloga i značaj poruka Međureligijskog vijeća na kreiranje suživota u Bosni i Hercegovini kandidata Semira Salihovića održat će se u petak, 18.5.2018....

Rezultati ispita održanih 20.10. na Odsjeku za turski jezik i književnost

TURSKİ DİJALEKTİ Irma Kevelj 51 (6)   OSNOVE PİSANJA NA TURSKOM JEZİKU Amina Imamovic 51 (6) Amila Custovic 40(5)   TURSKİ JEZİK IV Tinjak  Sanida 32 (5) Selma Kurtovic 12 (5) Alma Basaric 51 (6) Elma Karic 15 (5) Aminov Kovac 13 (5)   NOVA TURSKA KNJİZEVNOST III Merisa Sultanic 60(7)   OSMANSKİ TURSKİ III Farah Velagic 60(7) Ammar Bilalovic 40(5) Mia...

Rezultati iz predmeta Historija bosanskog jezika 2

Ispit iz predmeta Historija bosanskog jezika 2, održan 4.7. 2017. godine, položili su:   HB120043     6 HB130020     6 HB140030     5/6   Usmeni dio ispita održat će se u petak, 7.7.2017. godine, u 10 sati.

Rezultati pisanog ispita iz predmeta “Vještine komuniciranja”

Rezultati pisanog ispita iz predmeta Vještine komuniciranja: Usmeni ispit je 17.02.2017. godine u 11.00 sati, u učionici FHN V (ispod amfiteatra). Na konsultacije, u istom terminu, pozivaju se: 1. HB150045 2. HB150019 Doc.dr. Edim Šator Mr.sc. Irma...

Rezultati iz Engleskog jezika II (opći predmet)

Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik II (16.0617) June 21

Rezultati ispita iz predmeta Fonetika i fonologija engleskog jezika

Rezultati ispita iz predmeta Fonetika i fonologija engleskog jezika br. indexa ocjena HB170042 9 HB170029 6 HB170006 6 HB170020 6 HB170001 5   Upis ocjena je u toku današnjeg dana ili sutra poslije 13h.

Rezultati iz predmeta Turska Historija (14.02.2017)

REZULTATI IZ PREDMETA TURSKA HISTORIJA (14.02.2017)