Rezultati ispita održanih 20.10. na Odsjeku za turski jezik i književnost

TURSKİ DİJALEKTİ Irma Kevelj 51 (6)   OSNOVE PİSANJA NA TURSKOM JEZİKU Amina Imamovic 51 (6) Amila Custovic 40(5)   TURSKİ JEZİK IV Tinjak  Sanida 32 (5) Selma Kurtovic 12 (5) Alma Basaric 51 (6) Elma Karic 15 (5) Aminov Kovac 13 (5)   NOVA TURSKA KNJİZEVNOST III Merisa Sultanic 60(7)   OSMANSKİ TURSKİ III Farah Velagic 60(7) Ammar Bilalovic 40(5) Mia...

Rezultati ispita na Odsjeku za turski jezik i književnost

TURSKİ JEZİK  II Amila Merzic 62 (7)   OSMANSKİ TURSKİ I Elma Karic 35 (4)   TURSKİ JEZİK VI Zana Dzankovic 71 (8) Mia Mehic 71 (8) Aida Suta 10 (1) Adna Jelovac 65 (7)  

Dekanski rok na Odsjeku za turski jezik i književnost

Dekanski rok     Uvod u proučavanje turskog jezika I   27.10. u 9 Turska historija 24.10. u 10 Uvod u književnost 26.10. u 13 Uvod u lingvistiku 24.10. u 9   Uvod u proučavanje turskog jezika II   27.10. u...

Rezultati ispita iz Nove turske književnosti I, Turskog jezika I, III i V

NOVA TURSKA KNJİZEVNOST  I Majda Fazlic 51 (6) Amina Mrndzic 51 (6)   TURSKİ JEZİK I Amina Imamovic 45 (5) Amila Custovic 55 (6)   TURSKİ JEZİK III Amina Karic 13 (1) Selma Kurtovic 21 (2) Amina Ljevo 51 (6) Elma Karic 19 (1)   TURSKİ JEZİK V Zana Dzankovic 51 (6) Zenaida Dilberovic 51 (6) Tajma Merdan 61...

Rezultati iz ispita Nova turska književnost I, II i III

NOVA TURSKA KNJİZEVNOST I Zana Dzonkovic 65 (7) Elha Ravic 51 (6) Zevaida Dilberovic 70 (8) Mia Mehic 70 (8) Ammar Bilalovic 80 (9) Subara Nejra 95 (10) Mirniesa Memic 60 (7) Majda Fazlic 20 (2) Adna Jelovac 51 (6) Aida Suta 51 (6) Amina Mrndzic 35 (4) Merisa Sultanic 60 (7) Alić Naida 70 (8)   NOVA TURSKA...

apsolventski ispitni rokovi – odsjek za Historiju, oktobar i novembar 2017. godine

 APSOLVENTSKI  ISPITNI  ROKOVI - OKTOBAR -NOVEMBAR (2017. godina)   ODSJEK HISTORIJA (PETI  SEMESTAR) Predmet  Oktobar 2017. Novembar 2017. OBAVEZNI PREDMETI 1. Opća historija novog vijeka (do 1648) 16. 10. u 10 h 6. 11. u 10 h 2. Jugoistočna Evropa pod...

Drugi septembarski rok iz stručnih predmeta

Drugi septembarski rok iz stručnih predmeta Uvod u proučavanje turskog jezika I 18.10. u 9 Uvod u proučavanje turskog jezika II 19.10. u 9 Osnove pisanja na...

Apsolventski ispitni rokovi – Odsjek za Engleski jezik i književnost

APSOLVENTSKI ISPITNI ROKOVI – OKTOBAR 2017. GODINE  ODSJEK ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  2016/2017  TREĆA GODINA – PETI SEMESTAR – BOLONJA (2011/2012) r/b NAZIV PREDMETA OKTOBAR 1. Sintaksa engleskog jezika I Prof.dr. Edina Špago-Ćumurija 20. 10. U 10h 2. Engleski romantizam Doc.dr. Aida Džiho-Šator 16....

Apsolventski rokovi – odsjek za Njemački jezik i književnost

OKTOBARSKI I NOVEMBARSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROKOVI BOLONJA NASTAVNI PLAN 2011/2012.GODINA ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PRVI SEMESTAR) Predmet Prvi rok OKTOBAR Drugi rok NOVEMBAR OBAVEZNI PREDMETI 1. Savremeni njemački jezik I 16.10. u 10.00 6.11. u 10.00 2. Fonetika i fonologija njemačkog jezika...

Prvi septembarski rok iz stručnih predmeta

Prvi septembarski rok iz stručnih predmeta     Uvod u proučavanje turskog jezika I   9.10. u 9   Uvod u proučavanje turskog jezika II   10.10. u 9 Osnove pisanja na turskom jeziku   11.10. u 9 Fonetika   13.10. u...