Predavanje povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika

Predavanje povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika će biti upriličeno u srijedu 21. 2. 2018. godine u 19:00 sati u Centru za kulturu grada Mostara, u organizaciji Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal...

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Književnost BiH od 1918

Pismeni dio ispita iz predmeta Književnost BiH od 1918 - 12.2.18.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Književnost BiH u osmanskom periodu

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Književnost BiH u osmanskom periodu

Rezultati ispita iz predmeta Fonetika i fonologija engleskog jezika

Rezultati ispita iz predmeta Fonetika i fonologija engleskog jezika index no. ocjena HB170049 8 HB160025 6 HB170084 6 HB170034 8 HB170043 8 HB170026 8 HB170035 10 HB170004 8 HB170002 8 HB170006 5 HB170048 9 HB170025 8 HB170045 8 HB170010 7 HB170001 5 HB170017 10 HB170042 8 HB170005 8 HB170030 ? HB170029 6   Upis ocjena je sutra u 10:30h u kabinetu nastavnika.

Rezultati iz Uvoda u književnost

Rezultati Uvod, januar 2018

Odbrana Diplomskog rada na Master studiju – kandidat Pala Tajma

Odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studija pod naslovom Razmjena kultura putem podučavanja i učenja u nastavi engleskog jezika kandidatkinje Tajme Pala održat će se u srijedu, 31.1.2018. godine u 11:00...

odbrana Diplomskog rada na Master studiju – kandidat Jugo Dalida

1. Odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studija pod naslovom Interno i eksterno komuniciranje u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine kandidatkinje Dalide Jugo održat će se u petak, 26.1.2018. godine u 11:00...

odbrana Diplomskog rada na Master studiju – kandidat Kovač-Devlić Munira

1. Odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studija pod naslovom Izvještavanje medija o aktivnostima obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini kandidatkinje Munire Kovač-Devlić održat će se u petak, 26.1.2018. godine u...

odbrana Diplomskog rada na Master studiju – kandidat Nožić Harisa

Odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studija pod naslovom Krizna komunikacija i odnosi s javnošću zdravstvenih institucija grada Mostara kandidatkinje Harise Nožić održat će se u petak, 26.1.2018. godine u 12:00...

Obavještenje o datumu promocije diplomanata I i II ciklusa studija te Magistara nauka

Obavještavamo vas da je termin Svečane promocije i dodjela diploma  diplomantima,  7 stepena, I i II ciklusa te Magistara nauka u subotu 10.02.2018. godine u 11:00 h u Sportskoj dvorani u Sjevernom logoru,...