Rezultati ispita iz Opca lingvistika, Opca lingvistika I, Uvod u lingvistiku

Rezultati Opća lingvistika, Opća lingvistika I i Uvod u lingvistiku od 22. 1. 2018. Položili su: HB140118 9- (konačna ocjena 8) HB140030 9 (konačna ocjena 9) HB160073 6- (konačna ocjena 6) HB160046 8- (konačna ocjena 8) HB140159 9- (konačna...

Odbrana Diplomskog rada na Master studiju – kandidat Pala Tajma

Odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studija pod naslovom Razmjena kultura putem podučavanja i učenja u nastavi engleskog jezika kandidatkinje Tajme Pala održat će se u srijedu, 31.1.2018. godine u 11:00...

odbrana Diplomskog rada na Master studiju – kandidat Jugo Dalida

1. Odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studija pod naslovom Interno i eksterno komuniciranje u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine kandidatkinje Dalide Jugo održat će se u petak, 26.1.2018. godine u 11:00...

odbrana Diplomskog rada na Master studiju – kandidat Kovač-Devlić Munira

1. Odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studija pod naslovom Izvještavanje medija o aktivnostima obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini kandidatkinje Munire Kovač-Devlić održat će se u petak, 26.1.2018. godine u...

odbrana Diplomskog rada na Master studiju – kandidat Nožić Harisa

Odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu studija pod naslovom Krizna komunikacija i odnosi s javnošću zdravstvenih institucija grada Mostara kandidatkinje Harise Nožić održat će se u petak, 26.1.2018. godine u 12:00...

Obavještenje o datumu promocije diplomanata I i II ciklusa studija te Magistara nauka

Obavještavamo vas da je termin Svečane promocije i dodjela diploma  diplomantima,  7 stepena, I i II ciklusa te Magistara nauka u subotu 10.02.2018. godine u 11:00 h u Sportskoj dvorani u Sjevernom logoru,...

Druženje uz poeziju ekspresionizma

  Danas je na Fakultetu humanističkih nauka upriličeno čitanje poezije Antuna Branka Šimića, Hamze Hume i Miroslava Krleže s ciljem podsjećanja na ekspresionističke tokove u južnoslavenskim književnostima. Čitanje poezije spomenutih autora bio...

Januarsko februarski ispitni rokovi 2017/2018.godine- Odsjek za engleski jezik i književnost

JANUARSKO-FEBRUARSKI  ISPITNI ROKOVI   ODSJEK ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  2015/2016 PRVA GODINA – I SEMESTAR- BOLONJA r/b NAZIV PREDMETA DRUGI ROK 1. Morfologija engleskog jezika I Doc.dr. Džemal Špago 22. 1. U 10h 5. 2. U 10h 2 Fonetika i fonologija engleskog jezika Doc. Dr....

Obavještenje o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa koji su studij...

Obavještenje o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa koji su studij završili u 2017. godini   Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija koji su studij završili u 2017....

Januarsko-februarski ispitni rokovi 2017/2018.godine – Odsjek za komunikologiju

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU   Januarsko – februarski ispitni rokovi za akademsku 2017/2018 godinu Nastavni plan i program 2015/2016.godina I ROK II ROK I GODINA Prvi semestar ECTS datum vrijeme Sala Datum vrijeme sala PREDAVAČ Engleski jezik I 5 22.01 13:00 - 06.02. 13:00 - doc.dr. Edina Špago-Ćumurija Bosanski, Hrvatski,...