Apsolventski rokovi – odsjek za Njemački jezik i književnost

456

OKTOBARSKI I NOVEMBARSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROKOVI

BOLONJA NASTAVNI PLAN 2011/2012.GODINA

ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PRVI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok OKTOBAR Drugi rok NOVEMBAR
OBAVEZNI PREDMETI
1. Savremeni njemački jezik I 16.10. u 10.00 6.11. u 10.00
2. Fonetika i fonologija njemačkog jezika 17.10. u 10.00 7.11. u 10.00
3. Kultura i civilizacija njemačkog govornog područja 18.10. u 10.00 8.11. u 10.00
4. Uvod u književnost
5. Uvod u lingvistiku 26.10. u 10.00 16.11. u 10.00
6. Bosanski, hrvatski, srpski jezik I

ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (DRUGI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Morfologija njemačkog jezika I 19.10. u 10.00 9.11. u 10.00
2. Njemačka književnost I 20.10. u 10.00 10.11. u 10.00
3. Interpretacija književnog djela 23.10.u 10.00 13.11. u 10.00
4. Bosanski, hrvatski, srpski jezik II
IZBORNI PREDMETI
5. Savremeni njemački jezik II 25.10. u 10.00 15.11. u 10.00
6. Sociologija
7. Kulturna historija BIH

Prof.dr. Adnan Velagić

ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (TREĆI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Morfologija njemačkog jezika II 16.10. u 10.00 6.11. u 10.00
2. Njemačka književnost II 23.10. u 10.00 13.11. u 10.00
3. Savremeni njemački jezik III 18.10. u 10.00 8.11. u 10.00
4. Pedagogija 17.10. u 14.00
IZBORNI PREDMETI
5. Pravopisna norma njemačkog jezika 25.10. u 10.00 15.11. u 10.00
6. Informatika
7. Historija BIH I

 

ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ČETVRTI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Sintaksa njemačkog jezika I 19.10. u 10.00 9.11. u 10.00
2. Njemačka književnost III 20.10. u 10.00 10.11. u 10.00
3. Savremeni njemački jezik IV 26.10. u 10.00 16.11. u 10.00
4. Psihologija
IZBORNI PREDMETI
5. Njemačka bajka 25.10. u 10.00 15.10. u 10.00
6. Interkulturalno razumijevanje i ljudska prava 
7. Historija BIH II

 

ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST V (PETI) SEMESTAR

Predmet Prvi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Sintaksa njemačkog jezika II 16.10. u 10.00 6.11. u 10.00
2. Njemačka književnost IV 17.10. u 10.00 7.11. u 10.00
3. Savremeni njemački jezik V 18.10. u 10.00 8.11. u 10.00
4. Teorija prevođenja 20.10. u 10.00 10.11. u 10.00
IZBORNI PREDMETI
5. Brecht i Durrenmatt / Lessingove drame 23.10. u 10.00 13.11. u 10.00
6. Engleski jezik I

ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST VIESTI) SEMESTAR

Predmet Prvi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Leksikologija njemačkog jezika I 19.10. u 10.00 9.11. u 10.00
2. Njemačka književnost V 25.10. u 10.00 15.11. u 10.00
3. Savremeni njemački jezik VI 26.10. u 10.00 16.11. u 10.00
4. Historijski motivi u književnosti 24.10. u 10.00 14.11. u 10.00
IZBORNI PREDMETI
5. Bečka moderna 30.10. u 10.00 20.11. u 10.00
6. Engleski jezik II

 

ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST VII (SEDMI) SEMESTAR

Predmet Prvi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Leksikologija njemačkog jezika II 20.10. u 10.00 10.11. u 10.00
2. Njemačka književnost VI 18.10. u 10.00 8.11. u 10.00
3. Metodika nastave njemačkog jezika I 25.10. u 10.00 15.11. 10.00
4. Frazeologija 26.10. u 10.00 16.11. u 10.00
IZBORNI PREDMETI
5. Franz Kafka i Hermann Hesse 23.10. u 10.00 13.11. u 10.00
6. Bh Književnost XX stoljeća

ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST VIII (OSMI) SEMESTAR

Predmet Prvi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Semantika njemačkog jezika 19.10. u 10.00 9.11. u 10.00
2. Njemačka književnost VII 17.10. u 10.00 7.11. u 10.00
3. Metodika nastave njemačkog jezika II 16.10. u 10.00 6.11. u 10.00
4. Uvod u tehnike izrade naučnog rada 30.10. u 10.00 20.11. u 10.00
IZBORNI PREDMETI
5. Civilizacija SAD
6. Istorija osmanske civilizacije
7. Istorija srednjovjekovne civilizacije