Uspješno završena konferencija „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad

283

U Mostaru je 13. i 14. aprila 2018. godine održana konferencija pod nazivom „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“, u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara i Udruženjem za modernu historiju iz Sarajeva. Na konferenciji je učestvovalo preko 60 naučnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.

Pored velikog broja zanimljivih izlaganja, u sklopu Konferencije je upriličen Razgovor sa naučnicom. Sudjelovali su: acc.prof.dr. Mirsada Hukić, prof.dr. Tatjana Ljujić-Mijatović i prof.dr.sc. Marija Čutura, uz moderatoricu mr.sc. Sanelu Kuko.

Foto: FMON