OBAVIJESTI

Rezultati iz Njemački jezik (izborni predmet)

Rezultati Njemački jezik 19.6. 2017

Rezultati ispita iz Leksikologije

Rezultati ispita iz Leksikologije, održanog 15.6.2017. godine

Rezultati ispita iz Sintakse II

Rezultati ispita iz Sintakse II, održanog 15.6.2017. godine

Master studij-odsjek za komunikologiju-apsolventski rokovi 2016/2017

ODSJEK KOMUNIKOLOGIJA – Master (II ciklus)- apsolventski rokovi ISPITNI ROKOVI - juni 2016. godine  NAZIV PREDMETA TERMIN Vještine komuniciranja 21.6. u 13h Savremena reklama 28.6. u 10h Teorija i praksa odnosa s javnošću 29.6. u 10 h Mediji i javnost 22.6. u 10h Historija...

Rezultati iz Leksikologije njemačkog jezika I

Rezultati iz Leksikologije njemačkog jezika I Teoriju su položili: 160119 140176 Test su položili: 140115 140096 Prijevod s njem. jez. na bos jez. su položili: 160116 140040 140034 Prijevod s bos. jez. na njem. jez. nije položio nijedan student. Upis ocjena i...

Rezultati ispita iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine

Rezultati ispita iz predmeta Historija BiH: HB 160088 - 7 HB 160117 - 8 HB 160023 - 6 HB 160040 - 7 HB 160098 - 6 HB 160065 - 5 HB...

KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu studija

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), te odluke Senata Univerziteta broj: 101-1263/17 od 26. 5. 2017. godine i saglasnosti Ministarstva...

Otvorene aplikacije za SIGMA AGILE mrežu

Otvorene su aplikacije za SIGMA AGILE Erasmus mundus Action 2 mrežu. Poziv će obuhvatati isključivo dodiplomske i doktorske mobilnosti u trajanju od najviše jednog semestra. Rok za apliciranje je 27 juli do...

Rezultati iz Njemačkog jezika (izborni predmet)

Rezultati kolokvija iz Njemacki jezik (izborni) od 5.6. 2017

Foto konkurs na temu „Studiranje kroz objektiv moje kolegice/mog kolege“

Platforma www.bhstudenti.com u okviru aktivnosti #VašGlas #VašaPriča, koju finansira Evropska Unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, objavila je foto konkurs na temu „Studiranje kroz objektiv...